Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Pokrok z Bruselu a z ČR

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 1. 2011

Pokrok z Bruselu a z ČR

Dnes na zasedání Stálého výboru pro zdraví zvířat a potravní řetězec v Bruselu jednal Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, o dvou otázkách.

První otázka se týkala nepovolení možnosti vyšetřovat skot od 48 měsíců namísto od 30 měsíců jako dosud. Rozporovali jsme stanovisko EFSA (Evropského úřadu pro potraviny), na základě kterého Komise požadovanou změnu neschválila. Přestože SVS ČR poskytla Evropské komisi přesné údaje, přesto EFSA při zpracování hodnocení vycházela z nesprávných údajů o výskytu BSE v ČR. Proto se již na prosincovém jednání Stálého výboru pro zdraví zvířat a potravní řetězec ČR vůči výsledkům ohradila. Při dnešním jednání Milan Malena požádal Komisi, aby zajistila přehodnocení výsledku studie EFSA a rovněž požádal Komisi, aby v souvislosti s těmito skutečnostmi objektivně přehodnotila naši žádost o posun hranice vyšetřování skotu na BSE na 48 měsíců.

Druhá, opravdu aktuální, se týká dioxinů. Milan Malena přednesl na zasedání, kterého se účastnili šéfové nejvyšších veterinárních autorit členských zemí, řadu otázek, které se týkají opatření, která jsou přijímána v Německu. Jaká ochranná opatření se týkají hospodářství, kde byla krmena závadná krmná směs, proč nám nebylo sděleno, o která hospodářství jde, proč závažné informace jsou nejdříve zveřejněny médii než odpovídajícím Systémem rychlého varování RASFF, proč nejsou na oficiálních seznamech německých schválených zařízení pro výrobu potravin živočišného původu uvedeny aktuální informace. A důležitá věc – jakým způsobem bude do budoucna zajištěna identifikace masa vzhledem k jeho původu. O tomto požadavku se již nějakou dobu hovoří a právě nyní by mohla být vůle tento problém řešit.

Pokud jde o dioxiny, je třeba říci, že jsme zatím nezjistili v zásilkách vepřového, drůbeže, ani vajec směřujících na náš trh překročení limitů stanovených pro obsah dioxinů. K dnešnímu dni jsme odebrali téměř 30 vzorků z došlých zásilek (27) a neprokázala se překročení ani u vepřového, ani u kuřecího, ani u krůtího, ani u vajec. Další vzorky se nadále vyšetřují a počítáme s tímto postupem minimálně do konce měsíce.

Dále lze uvést, že do ČR nebyly obchodovány žádné závadné krmné směsi z Německa. Je tedy možné říci, že to, co je uvolňováno do tržní sítě z naší zemědělské produkce, nenese ani stín podezření a to, co bylo uvolněno na intrakomunitární trh, musí splnit podmínky zdravotní nezávadnosti. A my se přesvědčujeme, že tomu tak, zatím, opravdu je.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz/.