Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Pozor při domácích porážkách skotu

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. 3. 2012

Pozor při domácích porážkách skotu

V absolutní většině případů inspektoři krajských veterinárních správ nezaznamenávají při kontrole domácích porážek skotu problémy. Zdá se, že tomu tak je obecně a že soukromí zemědělci jsou spokojeni se zákonnou úpravou, která nabyla účinnosti 1. 1. 2012 a umožňuje doma porazit skot do stáří 24 měsíců.

Přesto považujeme za vhodné upozornit na možná rizika při domácí porážce skotu. Jako odstrašující příklad lze uvést 2 případy, které v uplynulých dnech řešila Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj. V obou případech (v obci Dalkovice a obci Nedomice) se nepodařilo poráženého býčka omráčit na poprvé. V prvním případě zraněné zvíře dokonce uniklo. V obou případech předala Krajská veterinární správa podnět obci, aby projednala porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Z uvedeného je zřejmé, že porazit, tj. omráčit a vykrvit zhruba pětisetkiklového býka, není nikterak jednoduché. Proto se také pracovníci Státní veterinární správy podílejí na školení pro chovatele, jak správně a bez rizika pro člověka ale i pro zvíře, postupovat. Je třeba si také uvědomit to, že i když člověk použije správné porážecí náčiní, neznamená to, že se porážka musí “podařit”.

Hodnotit praxi domácích porážek skotu po dvou měsících je sice předčasné, nicméně je nutné na určitá úskalí a rizika v tomto počínání upozornit.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.