Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Pozor při obchodování s vepřovým masem mimo EU

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 6. 2. 2014

Pozor při obchodování s vepřovým masem mimo EU

Státní veterinární správa v souvislosti s výskytem afrického moru prasat v Litvě a s medializovanou problematikou vývozu prasat uvádí, že výrobky z vepřového masa lze z ČR za určitých podmínek do Ruské federace a Celní unie vyvážet. V tomto smyslu Státní veterinární správa také informovala všechny krajské veterinární správy.

Na základě informace z Evropské komise mohou být hotové masné výrobky z vepřového masa, které prošly určitým ošetřením, vyváženy do zemí Ruské federace za předpokladu, že budou striktně dodržovány požadavky příslušného veterinárního osvědčení. Vzhledem k tomu, že Komise neuvádí, jakým konkrétním ošetřením by měly masné výrobky projít, lze doporučit, aby si vývozce před vlastním odesláním zásilky přes svého obchodního partnera u Federální služby pro veterinární a fytosanitární dozor Ruské federace ověřil, zda masné výrobky z vepřového masa určené pro vývoz do RF splňují veškeré požadavky.

V současné situaci je nezbytně nutné vyvarovat se jakýchkoliv chyb při certifikaci.

Nadále však platí, že není možné pro vývoz do zemí Celní unie (RF, Bělorusko, Kazachstán) certifikovat osvědčení pro vývoz živých prasat a vepřového masa a syrových masných polotovarů z vepřového masa, ve kterých je uvedena podmínka, že území EU (s výjimkou Sardinie) musí být v posledních 3 letech prosté afrického moru prasat.

Celou situaci Státní veterinární správa pečlivě sleduje a bude o případných změnách informovat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.