Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Příliš teplá panenka

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 27. 2. 2013

Příliš teplá panenka

Uvádíme některé výsledky veterinárních kontrol, ze kterých je patrná šíře záběru práce státního veterinárního dozoru za uplynulých 14 dní. Žijeme tedy nejen dnes tak aktuální “koninou”.

V Moravskoslezském kraji ve Vrbně pod Pradědem zjistili při kontrole v prodejně s výrobou ve vitríně při neodpovídající teplotě nabízenou marinovanou panenku, krkovici a masovou směs, a to při 9 – 10 °C. Jelikož polotovary nedoznaly smyslových změn, bylo nařízeno všechny výrobky dochladit. Podobně tomu bylo v Pardubicích. Zde byly nabízeny při teplotě těsně pod 10 °C špekáčky, anglická slanina, točený salám, kuřecí šunka a játrový sýr.

Závažnější prohřešek je nabízet prošlé výrovky. V Brně nabízeli v jedné prodejně 8 kg zmrazených drůbežích stehen a 27 kg různých uzenin, navíc bez dokladů o původu zboží. Bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty plus zákaz uvádění do oběhu a nařízeno neškodné odstranění. Stejné opatření nařídila Krajská veterinární správa pro ústecký kraj ve výrobně u 481 kg prošlého strojně odděleného drůbežího masa.

Dále byla uložena pokuta třem chovatelům při domácí porážce skotu, kteří stanoveným způsobem neodstranili SRM, tj. specifikovaný rizikový materiál (lebky, mízní uzliny, část střev). Bylo to u dvou chovatelů v Jihomoravském kraji a u jednoho v Plzeňském.

U jedné prodejny Maso uzeniny ve Zlínském kraji bylo zjištěno, že prodejna, která zahájila činnost 3. 1. 2013, byla neregistrovaná.

Při kontrole v jednom zemědělském družstvu v Olomouckém kraji byla u produkovaného syrového mléka zjištěna nadlimitní hladina aflatoxinu, což znamenalo uložení opatření: pozastavení dodávky a uvádění do oběhu mléka z hospodářství a znehodnocení a neškodné odstranění produktů. Další syrové mléko může být distribuováno až poté, co bude zjednána náprava, o čemž se místně příslušná krajská veterinární správa přesvědčí a popřípadě produkci uvolní.

Ve všech případech byla zahájena správní řízení za účelem uložení pokuty.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.