Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Připravujeme se na i na nepředvídatelné události

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 26. 11. 2014

Připravujeme se na i na nepředvídatelné události

Státní veterinární správa má za úkol kromě rutinního státního veterinárního dozoru se také připravovat na různé mimořádné události. Jednou z nich by mohla být například i havárie jaderné elektrárny. Dne 11. 11. 2014 proběhlo na Krajském úřadu Jihočeského kraje cvičení “Zóna komunikace 2014”, zaměřené na nácvik usměrňování chování obyvatelstva v Zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín při vzniku radiační havárie.

Cvičení se účastnila tisková a stálá pracovní skupina Krizového štábu Jihočeského kraje včetně Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj a dále jako pozorovatelé zástupci Policejní akademie ČR, ČEZ Elektrárny Temelín, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, starostové obcí a zástupci veřejnosti.

Cílem bylo procvičit a prověřit schopnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému (IZS), stručně a srozumitelně zformulovat text s pokyny obyvatelstvu v jednotlivých fázích jaderné havárie tak, aby mohl být následně interpretován mluvčími jednotlivých složek IZS a mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje obyvatelstvu v rámci celého kraje. Výsledný text byl před prezentací zástupcům veřejnosti upraven psychology tak, aby zveřejněné informace nevyvolaly zbytečnou paniku.

Pokyny obyvatelstvu vydané krajskou veterinární správou řešily především ochranu zdraví a péči o zájmová a hospodářská zvířata a činnost potravinářských provozů při vzniku radiační havárie. K ochraně zvířat byly vydány instrukce k jejich ukrytí a dále postup zabezpečení péče o evakuovaná zvířata po evakuaci obyvatelstva. Potravinářské podniky dozorované veterináři by v případě radiační havárie v zasažené oblasti přerušily činnost.

Připomínky veřejnosti k jednotlivým zprávám představovaly jeden z hlavních přínosů cvičení, neboť jeho účelem je připravit takové pokyny, které by byly veřejnosti srozumitelné a zamezily by vzniku paniky.

Zkušenosti z tohoto cvičení se využijí při následujícím cvičení Zóna 2015, s jehož přípravou se již začalo. Příslušná dokumentace bude projednána na jednání Bezpečnostní rady Jihočeského kraje dne 2. 12. 2014 a vlastní cvičení se má uskutečnit v září 2015.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS