Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Příroda je místem neklidu?

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 15. 5. 2013

Příroda je místem neklidu?

Náhodný pozorovatel dění v přírodě nabude dojmu, zejména na jaře, že v polích, lukách a lese panuje neklid a je zde hluk. A bude mít pravdu. Lidská práce na polích či v lese opravdu plodí hluk. Pokud zemědělci či lesníci berou ohled na volně žijící zvířata a rodící se mláďata ptáků a drobných či větších savců, nemusí k žádným škodám docházet. Zemědělci dobře vědí, že při sečení a sklizni porostů mají používat účinná plašicí zařízení.

Je ale vhodné v období končícího jara a počínajícího léta připomenout turistům, cyklistům a zejména motorkářům a “čtyřkolkářům”, že by se měli pohybovat pouze po cestách a značených stezkách a vždy by měli brát ohled na rodící se mláďata, popřípadě vodící matky. Toto varování se týká i jezdců na koních ve volné krajině. Pozor tedy na srny se srnčaty, bachyně se selaty, setkání s nimi může být i pro člověka nebezpečné.

Pozor také při venčení psů. Mimo město či katastr obce musí být pes vždy v moci majitele, pohybovat se po cestách a v okolí lesů a luk nejlépe na vodítku. Lovecký pud psovi nedá, aby se nesnažil pronásledovat mladé zajíčky či srnčata.

I organizátoři různých akcí, jako jsou koncerty pod širým nebem či ohňostroje, by měli vzít v úvahu, že takovéto počiny ruší volně žijící zvěř.

Volná příroda by měla mít místem klidu, jak pro volně žijící zvířata, tak pro její lidské návštěvníky.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.