Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Ptačí chřipka se stále šíří

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 26. 11. 2014

Ptačí chřipka se stále šíří

Státní veterinární správa v souvislosti s výskytem nových ohnisek vysocepatogenní aviární influenzy v Evropě upozorňuje na zvýšené riziko výskytu této nákazy.

Od počátku listopadu se začaly objevovat a stále přibývají případy této nákazy. V Německu, Nizozemí a ve Velké Británii se potvrdily případy ptačí chřipky subtypu H5N8. Německo uvedlo jako pravděpodobný zdroj infekce volně žijící ptáky, což bylo potvrzeno dne 23. 11.

Nákaza se šíří především v Nizozemí, kde bylo dne 21. 11. potvrzeno druhé a třetí ohnisko subtypu H5N8 a to v Ter Aaru (chov nosnic) a v obci Kamperveen (rodičovský chov brojlerů). Dne 24. listopadu bylo v Nizozemí potvrzeno již čtvrté ohnisko aviární influenzy subtypu H5 v chovu kachen, v blízkosti třetího ohniska v obci Kamperveen. Došetřování typu neuraminidázy stále probíhá, ale zdá se, že půjde o stejný subtyp.

Současnou situací se včera v Bruselu zabývalo jednání ředitelů veterinárních správ. Na jeho základě je podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státníveterinární správy, třeba upozornit zejména na to, že virus ptačí chřipky, který se nyní vyskytuje v Evropě, způsobuje nespecifické klinické příznaky. To znamená, že v infikovaných chovech se neprojevuje výrazné hynutí drůbeže a ostatní příznaky jako snížení snášky a příjmu krmiva mohou být nevýrazné a jsou snadno zaměnitelné za jiné nákazy. Proto je třeba velice pečlivě a pravidelně sledovat zdravotní stav a případné odchylky nepodceňovat. Rovněž je nutné zdůraznit, že se nákaza vyskytuje především v uzavřených chovech. To znamená, že zdrojem viru jsou sice volně žijící ptáci, ale k vlastnímu zanesení infekce do chovu dochází nepřímým přenosem především prostřednictvím kontaminovaného krmiva, pomůcek, nekontrolovatelným pohybem techniky a osob. Proto by chovatelé měli věnovat zvýšenou pozornost dodržování všech preventivních opatření. Na jejich kontrolu se nyní zaměří i Státní veterinární správa.

Stejný subtyp viru aviární influenzy byl potvrzen u drůbeže a u volně žijících ptáků tento rok v Číně, Japonsku a v Korejské Republice. Fakt, že byl tento subtyp aviární influenzy prokázán v chovech drůbeže a u volně žijících ptáků v Evropě a v Asii ukazuje, že v šíření viru hrají velkou roli volně žijící ptáci.

Proto Státní veterinární správa opět důrazně upozorňuje chovatele drůbeže – podnikatele, ale také drobnochovatele a chovatele zájmových ptáků (papoušků), aby důsledně dodržovali preventivní opatření. Hlavní zásadou je dodržovat zásady biologické bezpečnosti a bránit chovy před kontaktem s volně žijícími, zejména migrujícími ptáky, a podávat krmení i vodu na chráněných místech.

Je důležité, aby v případě každé podezřelé změny v chovech drůbeže, zejména pokles v příjmu potravy a vody, pokles v produkci vajec a zvýšené úhyny hlásili chovatelé místně příslušné krajské veterinární správě. Rovněž je důležité hlásit zvýšené úhyny volně žijících ptáků.

Další informace o nákazové situaci v Evropě lze získat na internetových stránkách SVS: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/ptaci-chripka/vysocepatogenni-aviarni-influenza/  

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.