Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Salmonely máme pod kontrolou

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 27. 9. 2012

Salmonely máme pod kontrolou

Čtrnáct dní prověřovali náš státní veterinární dozor v ČR inspektoři z FVO (Food and Veterinary Office – Potravinového a veterinárního úřadu), jak si dokážeme poradit s tlumením výskytu salmonel v chovech drůbeže. Velmi dobře. Takové bylo závěrečné resumé.

V ČR běží pět programů zaměřených na tlumení salmonel v chovech drůbeže a lze potvrdit, že mají efekt. Zaznamenali jsme opravdu dobré výsledky, o kterých se inspektoři z bruselského úřadu FVO se sídlem v irském Dublinu měli možnost přesvědčit. V průběhu mise navštívili v pěti krajích chovy drůbeže produkující konzumní vejce, vykrmující kuřata a krůty na maso a chovy produkující násadová vejce. Rovněž navštívili dvě krajské veterinární správy a dvě laboratoře v Praze a Jihlavě. Při setkání inspektorů se zástupci Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic se inspektoři zajímali o vzájemnou spolupráci.

Šlo o skutečně hloubkovou kontrolu, kdy jsme měli možnost prezentovat pokles zjištění výskytu salmonel v prostředí rozmnožovacích chovů drůbeže, v chovech nosnic, v chovech kuřecích brojlerů a krůt.

O účinnosti programů financovaných ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zemědělství svědčí i prokazatelný zhruba pětinásobný pokles výskytu onemocnění salmonelou u lidí.

Prostředky vynakládané na tyto programy jsou využívány především na sledování výskytu salmonel v prostředí a preventivní očkování a jejich cílem je zaručit minimální zdravotní riziko při koupi vajec či drůbežího masa.

Každý rok se na programy na tlumení salmonel vynakládá okolo 50 milionů korun.

Z hodnocení veterinárních inspektorů z FVO vyplývá, že v našich chovech jsou dodržovány zásady správné chovatelské praxe, dodržovány sanitační a preventivní opatření proti nákazám. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována veterinární správou s cílem zajistit bezpečnost potravin živočišného původu a zdraví zvířat, a tento veterinární dozor je funkční a plně v souladu s platnou legislativou.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.