Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Slony do ČR jen z Grónska nebo z Nového Zélandu?

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 7. 10. 2011

Slony do ČR jen z Grónska nebo z Nového Zélandu?

Státní veterinární správa ČR odpovídá na někdy i zdánlivě kuriózní dotazy. Většina se jich samozřejmě týká zdravotní nezávadnosti potravin a podmínek pro uvádění takových potravin do oběhu anebo případných rizik. Vzhledem k tomu, že do kompetence veterinárních orgánů spadá i povolování dovozů některých druhů zvířat, setkali jsme se nyní i s dotazem, za jakých podmínek lze do ČR dovézt slony.

Tuto problematiku řeší legislativa EU, která stanovuje podmínky pro dovoz všech druhů hospodářských zvířat a také některých zvířat v zájmovém chovu (psi, kočky, fretky, ptáci). Slony, stejně jako kopytníky, je možné dovážet do EU za splnění stanovených veterinárních požadavků pouze ze schválených třetích zemí, přičemž jejich spektrum je velmi úzké. Jedná se pouze o Kanadu (jen některé provincie), Nový Zéland, Grónsko, Chile, Chorvatsko, Island a ostrovy Saint Pierre a Miquelon.

Někomu se mohou zdát tyto platné předpisy jako obtížně pochopitelné, ale je třeba si uvědomit, že Evropská komise velmi pečlivě zvažuje všechna případná veterinární rizika, především riziko zavlečení nákaz, a bere v potaz i ochranářská kritéria.

Kdo má tedy zájem o dovoz jakýchkoliv zvířat ze zemí mimo EU, ať raději předem kontaktuje přes e.podatelna@svscr.cz odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu Státní veterinární správy ČR a zeptá se na podmínky, za nichž lze daná zvířata do České republiky dovážet.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.