Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Státní veterinární správa se připravuje i na nepředvídatelné události

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

V Praze dne 21. 10. 2015

Státní veterinární správa se připravuje i na nepředvídatelné události

Úkolem Státní veterinární správy (SVS) je zejména provádět dozor nad zdravím a životní pohodou zvířat, sledovat nákazovou situaci a kontrolovat zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu. SVS je však také jednou ze složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a jako taková se připravuje na různé mimořádné události. Jednou z nich může být havárie jaderné elektrárny. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj se proto v závěru září zúčastnila cvičení s názvem ZÓNA 2015. Cíl? Prověřit činnost všech složek zařazených do tzv. vnějšího havarijního plánu jaderné elektrárny Temelín v případě havárie , včetně jasné formulace pokynů obyvatelstvu.

Přípravy na cvičení, jichž se Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj (KVS) účastnila, probíhaly již od loňského prosince. Během následujících devíti měsíců se přípravná skupina na cvičení sešla celkem pětkrát. Až do zahájení cvičení neznali cvičící podrobnosti o vzniku simulovaných mimořádných událostí na jaderné elektrárně Temelín.

Samotné cvičení začalo 22. září ráno a trvalo až do poledne 24. září, kdy jej ukončilo rozhodnutí náčelníka štábu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Postupně tak prověřilo fungování a vzájemnou komunikaci jednotlivých spolupracujících složek v případě radiační havárie.

Pokyny obyvatelstvu vydané KVS se týkaly především ochrany zdraví a péče o zájmová a hospodářská zvířata, ale také činnosti potravinářských provozů při vzniku radiační havárie. K ochraně zvířat byly vydány instrukce k jejich ukrytí a dále postup zabezpečení péče o evakuovaná zvířata po evakuaci obyvatelstva. Potravinářské podniky dozorované úředními veterinárními lékaři by v případě havárie v zasažené oblasti přerušily činnost. Během cvičení řešila KVS také dotazy operačního a informačního střediska hasičů, které se týkaly evakuace psů a jejich následného umístění, ale také možné evakuace koní ze zájmového chovu.

S vývojem doporučení na provedení evakuace obyvatel ležících v jednotlivých obcích upřesňovala KVS na žádost Krizového štábu a hasičů stavy hospodářství, hospodářských a zájmových zvířat a potravinářských provozů v oblasti. Následně se pak řešilo nakládání se zvířaty a produkty živočišného původu zanechanými v evakuované oblasti a zóně havarijního plánování, která nebyla evakuována a po odvolání ukrytí byla prohlášena za zcela nedotčenou únikem radioaktivních látek. V případě podávání informací vycházela KVS z předpokladu, že odbyt a konzumace potravin živočišného původu z těchto oblastí budou spotřebitelem odmítnuty, i když nebudou mít zvýšený obsah radioaktivních látek.

Všechny zúčastněné složky a organizace měly provést vlastní vyhodnocení cvičení do 19. října 2015 a na základě jednotlivých připomínek dojde k úpravám konkrétních postupů pro případ jaderné havárie. Velkým přínosem cvičení jsou i připomínky veřejnosti k vydaným pokynům – požadavek na srozumitelnost a nešíření paniky mezi obyvateli.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
mluvci@svscr.cz  
227 010 219 | 607 060 350
www.svscr.cz