Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Stop černé porážce

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. 2. 2011

Stop černé porážce

Porážet hospodářská zvířata za účelem získání masa po výživu lidí a jeho uvádění do oběhu a vyrábět potraviny pro tržní síť lze pouze ve schválených a registrovaných zpracovatelských závodech. S tak zvanou černou porážkou a černou výrobou se u nás setkáváme zřídka, nicméně se s takovými případy orgány státního veterinárního dozoru čas od času setkají. Před časem v Karlovarském kraji, nyní i v Praze. Případ na základě podnětu občanů řeší Městská veterinární správa v Praze ve spolupráci s Městskou policií, Odborem životního prostředí městské části Praha 11 a Hasičským sborem.

Na základě podnětu občanů byla Městskou veterinární správou v Praze provedena v součinnosti se státní policií kontrola obytného domku ve vilové zástavbě Praha 11 – Háje. Ze střechy domku stoupalo značné množství páry a dýmu, z čehož vznikla domněnka, že se jedná o požár objektu. Dalším šetřením za účasti hasičů a policie vyplynulo, že kouř a páry pocházejí z nepovolené masné výroby.

Na místě bylo zjištěno několik set kilogramů masných výrobků, dále bylo zjištěno ustájení 7 prasat v nevyhovujících chovatelských podmínkách.

V součinnosti s Městskou částí Praha 11 byla zvířata z místa ustájení odebrána a umístěna v náhradní péči. A o likvidaci masa a masných výrobků rozhodli veterinární inspektoři na místě.

Na případ upozornili občané, a učinili dobře. Pokud se veřejnost setká s něčím takovým, je vhodné kontaktovat místně příslušnou veterinární správu nebo policii.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz/.