Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Strojně oddělené skopové maso z Británie?

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 20. 3. 2013

Strojně oddělené skopové maso z Británie?

Státní veterinární správa pečlivě sleduje další možný skandál s masem, opět mimo naši republiku. Jakoby toho nebylo dost se šizením s koňským masem, objevila se informace, že ve Francii bylo zjištěno nelegální využívání strojně odděleného skopového masa z Velké Británie. Opět ve firmě, o které se již hovořilo v souvislosti s koňským masem.

V dotyčné firmě se mělo jednat o průkaz použití strojně odděleného skopového masa. Podle nařízení (EU) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, článku 9 bodu 2 se kosti skotu, ovcí a koz ze zemí nebo oblastí s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem výskytu BSE (kam Británie patří) nesmí používat pro výrobu strojně odděleného masa, tzv. separátu.

Evropský svaz obchodníků s masem a dobytkem (UECBV) uvedl, že v průběhu vyšetřování falšování hovězího masa koňským odhalili vyšetřovatelé ve francouzském zpracovatelském závodě (Spanghero) strojně oddělené skopové maso původem z Británie. Systém rychlého varování RASFF zatím mlčí. Přesto se na pokyn Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, tomuto problému věnujeme:

Zásilky strojně odděleného masa, které směřovaly a směřují do ČR, průběžně prověřujeme, neboť se jedná o velmi rizikovou surovinu a zatím nemáme žádné informace, které by svědčily o tom, že by se tento problém měl dotýkat naší republiky.

Nebezpečí strojně odděleného masa ze skotu, ovcí a koz tkví v možnosti přenosu transmisivních spongiformních encefalopatií, což je v případě ovcí klusavka neboli scrapie, pokud by šlo o skot, šlo by o BSE – bovinní spongiformní encefalopatii neboli nemoc šílených krav. Je tedy na místě, aby Státní veterinární správa byla ve střehu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.