Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – SVS ČR podporuje střední veterinární školství

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2, Tel.: +420 227 010 130 Fax.: +420 227 010 191


TISKOVÁ ZPRÁVA 2. 12. 2010

SVS ČR podporuje střední veterinární školství

Letos již čtvrtým rokem uspořádal Milan Malena, šéf Státní veterinární správy ČR, soutěž pro střední veterinární školy “O cenu ústředního ředitele Státní veterinární správy”.

Ze šesti středních veterinárních škol z ČR a Slovenska soutěžila ve dnech 22. – 24. 11. v Praze v areálu Státního veterinárního ústavu v Lysolajích čtyřčlenná družstva ve čtyřech “disciplínách”. Za úkol měli studenti představit svou školu a město, obstát v odborných dovednostech, uspět ve znalostním testu a představit svou ročníkovou práci.

Jelikož absolventi středních veterinárních škol naleznou zpravidla uplatnění v praxi, byl kladen důraz především na tzv. “odborné dovednosti”; z úkolů lze zmínit stanovení kyselosti v potravinách, bakteriologickou kultivaci a vyhodnocení, preparaci vzorku tkáně anebo určení patoanatomických změn a onemocnění podle dodaných podkladů (dokumentace).

Letos se účastnili zástupci středních veterinárních škol z Českých Budějovic, Hradce Králové, Kroměříže, Košic, Nitry a nově z Boskovic. Tudíž celkem 6 soutěžících týmů. Na prvním místě se umístil tým z Košic, druhý byl z Hradce Králové a třetí byli studenti z Kroměříže. Nutno ale dodat, že rozdíly mezi soutěžícími nebyly opravdu velké.

Cenu vítěznému družstvu z Košic předal 24. 11. Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR. Podle jeho slov byla letos úroveň soutěžících opět velmi dobrá a studijní plány jednotlivých škol dobře reflektují požadavky “trhu” na absolventy.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz/.