Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – SVS nařídila stáhnout z trhu 16,5 tuny náhražky sýra neznámého původu

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

V Praze dne 19. 2. 2016

SVS nařídila stáhnout z trhu 16,5 tuny náhražky sýra neznámého původu

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu 16,5 tuny výrobku prodávaného jako sýr eidam, jehož výrobcem měla být polská mlékárna. Rozbory ukázaly, že se nejedná o sýr, ale o náhražku, v níž byl mléčný tuk nahrazen tukem rostlinným. Obsah tuku byl navíc o polovinu vyšší, než bylo deklarováno na etiketě. Polská mlékárna popírá, že by takto značený produkt někdy vyráběla. S distributorem výrobku, firmou Kovář plus s.r.o. bylo zahájeno správní řízení. Informace byla vložena do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) a také nového systému pro falšované potraviny AACS.

Údajným výrobcem produktu označeného jako “Eidam cihla 30%tvs” měla být mlékárna v polském Giżycku. Mlékárna prohlašuje, že pokud bude i nadále zneužíváno její schvalovací číslo, obrátí se na policii a podá trestní oznámení.

Celkem bylo z trhu staženo 16,5 tuny výrobku. Náležely k pěti různým šaržím s daty spotřeby 12. 2. 2016; 21. 2. 2016; 28. 2. 2016; 7. 3. 2016 a 13. 4. 2016. Ze všech pěti šarží byly odebrány vzorky. Následné rozbory ukázaly, že namísto deklarovaných 30 procent mléčného tuku v sušině obsahoval “sýr” tuk rostlinný. Výrobek k distributorovi putoval přes řetězec několika dalších obchodníků, který končí na Slovensku.

Protože z dostupných dokladů není možné dále dosledovat původ zboží, požádala SVS o spolupráci Veterinární a potravinovou správu Slovenské republiky. Podle jejího zjištění osoba uvedená jako dodavatel do košické firmy, která je posledním identifikovaným článkem řetězu, zemřel. Další šetření bylo proto předáno slovenské policii. SVS se obrátila také na polskou veterinární správu coby dozorový orgán země údajného výrobce. Z polské strany však dosud žádné informace SVS neobdržela. Stažené zboží je v současné době pozastaveno a pod dozorem SVS. Pokud se neprokáže jeho původ, bude výrobek v souladu s platnou legislativou neškodně odstraněn.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
mluvci@svscr.cz  
227 010 219 | 607 060 350
www.svscr.cz