Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – SVS nařídila vrátit zpět do Polska více než osm tun kuřecího kebabu

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

V Praze dne 8. 6. 2016

SVS nařídila vrátit zpět do Polska více než osm tun kuřecího kebabu

Státní veterinární správa (SVS) na základě kontroly v místě určení zásilky v obci Vranovice v Jihomoravském kraji pozastavila více než osm tun drůbežího polotovaru k přípravě kebabu. Při kontrole byly zjištěny vážné nedostatky ve značení zboží. U více než poloviny mraženého masa označeného jako “Halal” nedokázal příjemce zásilky doložit jeho původ. Zásilka bude vrácena zpět výrobci. O pokutě rozhodne správní řízení. Za zjištěná porušení hrozí dle platné legislativy pokuta ve výši až jeden milion korun.

V mrazírenském skladu společnosti Kebab expres s.r.o. ve Vranovicích provedla SVS dne 2. 6. 2016 kontrolu zaměřenou zejména na plnění povinností souvisejících se sledovatelností potravin.

Během kontroly byla zjištěna řada nedostatků. V údajích o složení výrobku nebyly odlišeny alergeny od ostatních vyjmenovaných složek. Na obale také nebylo uvedeno datum zmrazení a chyběla informace o tom, že se výrobek po rozmrazení nemá opětovně zmrazovat, a také informace, že je polotovar před spotřebou nutné důkladně tepelně upravit. U více než 4,6 tuny výrobků navíc nedoložil příjemce žádný doklad o jejich původu. Z výše uvedených důvodu bude zboží vráceno zpět na adresu odesilatele. O vrácení zboží bude informován příslušný dozorový orgán v Polsku.

Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
E: mluvci@svscr.cz  
T: +420 227 010 219
M: +420 607 060 350
www.svscr.cz