Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – SVS při společné kontrole s Policií zajistila v nelegálním skladu v tržnici SAPA přes 35 tun živočišných produktů

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

V Praze dne 23. 9. 2016

SVS při společné kontrole s Policií zajistila v nelegálním skladu v tržnici SAPA přes 35 tun živočišných produktů

Státní veterinární správa při společné kontrole s Policií ČR odhalila v areálu tržnice SAPA v Praze- Libuši nelegální sklad potravin živočišného původu. Při kontrole zajistila více než 35 tun hluboce zmrazeného drůbežího masa a produktů rybolovu a zakázala jejich uvádění na trh. Provozovateli hrozí za nepovolené skladování živočišných produktů pokuta až do výše jednoho milionu korun. Jednalo se již o čtvrtý nález neschváleného skladu na území hlavního města Prahy od letošního července, z toho druhý v areálu SAPA.

Při šetření případu bylo úředními veterinárními lékaři prokázáno, že zmrazené maso z tohoto neschváleného zařízení bylo distribuováno do stravovacích zařízení. Živočišné produkty z neschváleného zařízení představují potenciální riziko pro jejich spotřebitele. Při provozování neschváleného skladu není zaručeno dodržování platné legislativy, zejména skladovacích podmínek, dodržování správné hygienické praxe a systémů založených na analýze nebezpečí (tzv. HACCP) či plnění požadavků na personál z hlediska odbornosti a zdravotního stavu.

Ve čtyřech výše zmíněných nelegálních skladech na území Prahy bylo postupně během letošního léta zakázáno uvádět do oběhu celkem 53 tun živočišných produktů. Ve všech případech byli provozovateli skladů cizinci.

Jedná se již o několikátý letošní případ závažného porušení legislativy zjištěný v areálu SAPA. Například v červnu SVS v tiskové zprávě informovala o zadržené zásilce smyslově změněného masa: http://eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_svs-zadrzela-zasilku-zapachajiciho-masa.html. Kontroly tržnice SAPA jsou letos prováděny častěji než v předchozích letech a to především na základě podnětů Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

V tomto roce provedla SVS v areálu SAPA dosud osm kontrol. Na základě prohřešků zjištěných při těchto kontrolách byly uděleny pokuty ve výši takřka 200 000 Kč. V některých případech správní řízení nejsou dosud uzavřena, dá se tedy předpokládat, že výsledná částka ještě vzroste.

Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
E: mluvci@svscr.cz
T: +420 227 010 219
M: +420 607 060 350
www.svscr.cz