Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – SVS se i letos představí na mezinárodním agrosalónu Země živitelka

V Praze dne 25. 8. 2022

Tisková zpráva

SVS se i letos představí na mezinárodním agrosalónu Země živitelka

Státní veterinární správa (SVS) se podobně jako v předchozích letech i letos opět představí na aktuálně startujícím mezinárodním agrosalónu Země živitelka na českobudějovickém výstavišti. Letošní 48. ročník největší zemědělsko-potravinářské výstavy v České republice se koná ve dnech 25. – 30. srpna 2022, tentokrát s podtitulem Budoucnost české krajiny. Stejně jako v loňském roce bude pult SVS součástí společné expozice Ministerstva zemědělství v pavilonu T1.  Akce je vždy vhodnou příležitostí pro setkání se zástupci chovatelů, výrobců potravin či ostatních státních institucí a pro prezentaci veterinární problematiky.

Návštěvníci budou mít k dispozici řadu letáků a dalších informativních materiálů věnovaných tématům souvisejícím s veterinárním dozorem i aktuální dozorovou situací. Úřední veterinární lékaři SVS budou připraveni odpovídat na otázky z oblasti ochrany zdraví zvířat, veterinární hygieny i pohody zvířat (welfare).

Případní zájemci o práci ve Státní veterinární správě z řad absolventů veterinárních oborů se dozvědí více o tomto oboru a mohou se seznámit s aktuální nabídkou volných míst.

SVS je organizací, která ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS