Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – SVS spouští mapovou aplikaci vyhlášených ohnisek a nákaz moru včelího plodu

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

SVS spouští mapovou aplikaci vyhlášených ohnisek a nákaz moru včelího plodu

9. dubna 2014, Praha

Široká veřejnost i chovatelé budou mít opět možnost využívat aplikaci, která se týká nákazové situace nebezpečné nákazy včel – moru včelího plodu. Státní veterinární správa monitoruje nákazovou situaci a snaží se prostřednictvím interaktivní mapy vyhlášených ohnisek a ochranných pásem informovat veřejnost o tomto stavu. Ke spuštění služby, kterou společnost v předchozí době hodnotila velmi pozitivně, dojde tento pátek, tj. 11. dubna 2014. Mapa bude umístěna na webových stránkách Státní veterinární správy po kliknutí na odkaz “Včely – užitečné informace” v části stránek “Důležité informace”. Následně, po kliknutí na odkaz “mor včelího plodu” a poté na odkaz “Mapy vyhlášených ohnisek a pásem” se nabídne vstup do aplikace, který otevře požadovanou mapu.

Mezi její základní vlastnosti patří možnost zobrazovat ohniska a ochranná pásma ke konkrétnímu datu (od r. 2011) a sledovat jejich vznik a zánik. Nově budou k dispozici konkrétní počty včelstev na stanovišti vnímavých k nákaze a počty včelstev, které byly laboratorně i klinickým vyšetřením potvrzeny jako pozitivní a tudíž v souladu s platnou legislativou utraceny a zlikvidovány. Jakmile dojde ke zrušení ohniska nebo ochranného pásma – vydáním příslušného rozhodnutí – toto ohnisko nebo ochranné pásmo k datu zrušení z mapy zmizí. Další novinkou je možnost, po kliknutí na konkrétní ohnisko nebo ochranné pásmo přímo v mapě nebo v seznamu v pravé části obrazovky, seznámit se s opatřeními, která byla v ohnisku nebo pásmu vyhlášena.

Přestože mapy slouží pouze k orientačním účelům a stěžejním dokumentem zůstávají příslušná mimořádná veterinární opatření konkrétní krajské veterinární správy Státní veterinární správy, věříme, že pomohou chovatelům včel a nejen jim například v rozhodování o tom, zda a kam přesunout včelstva za účelem kočování, prodeje a nákupu matek nebo oddělků. V případě jakýchkoliv dotazů mohou chovatelé kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy na telefonních číslech uvedených na adrese http://www.svscr.cz

Petr Pejchal
Tiskové oddělení ÚVS SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219