Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – SVS zadržela zásilku zapáchajícího masa směřujícího do tržnice SAPA

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

V Praze dne 2. 6. 2016

SVS zadržela zásilku zapáchajícího masa směřujícího do tržnice SAPA

Státní veterinární zpráva (SVS) zadržela při kontrole vozidla, zásobujícího prodejce a restaurace v pražské tržnici SAPA, celkem 170 kilogramů masa, vnitřností, krve a masných výrobků. Naměřená teplota masa byla mnohonásobně vyšší, než je povoleno, a produkty jevily smyslové změny. Přepravce navíc neměl žádné doklady o původu masa. Z důvodu ohrožení zdraví spotřebitelů bylo převážené zboží znehodnoceno barvou. Kontrolovaná osoba je bude muset na své náklady nechat neškodně zlikvidovat. O pokutě rozhodne správní řízení. Podnět ke kontrole obdržela SVS od Policie ČR.

Teplota masa naměřená při kontrole provedené 1. 6. 2016 dosahovala 24 °C. Teplota skladovaného syrového vepřového masa přitom dle platných předpisů nesmí přesáhnout 7 °C, u vnitřností pak dokonce 3 °C. Z pohledu veterinární péče se jedná o vážná porušení zákona o potravinách. Kontrolovaný podnikatel ze Středočeského kraje porušil legislativu tím, že uváděl do oběhu potraviny neznámého původu, navíc smyslově změněné. Automobil, jímž dotyčný maso přepravoval, nebyl navíc vybaven ani schválen pro přepravu potravin.

Jedná se již o několikátý letošní případ závažného porušení pravidel veterinární hygieny zjištěný v areálu SAPA. SVS letos například opakovaně informovala o případu podnikatele ze středočeské obce Vestec, který za naprosto nevhodných podmínek skladoval a dopravoval do provozoven v tržnici živočišné produkty:
http://eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_spolecna-kontrola-svs-a-pcr-sapa.html.
Dotyčnému byla za uvedená porušení předpisů SVS uložena pokuta v řádu desítek tisíc Kč a je pod zpřísněným dohledem státního veterinárního dozoru.

Kontroly tržnice SAPA jsou letos prováděny častěji a to především na základě podnětů Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Zjištěním závad letos skončily také všechny čtyři kontroly zaměřené na masné produkty a vejce provedené v jiné asijské tržnici v ulici Tiskařská v Praze 10. Zjištěné závady jsou řešeny ve správním řízení.

Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
E: mluvci@svscr.cz  
T: +420 227 010 219
M: +420 607 060 350
www.svscr.cz