Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Teplý a špatně označený separát byl vrácen

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 17. 4. 2012

Teplý a špatně označený separát byl vrácen

Inspektoři Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina v uplynulých dnech nařídili vrátit do místa původu 22 050 kg strojně odděleného drůbežího masa z důvodu nedodržení skladovací teploty a neodpovídajícího označení.

Zásilka nebyla v místě určení přijata a byla vrácena zpět výrobci prostřednictvím polského dodavatele DELICO SP. Z O.O. Rybarzowice. Hluboce zmražené drůbeží strojně oddělené maso nesplňovalo požadavky pro obchodování, neodpovídalo nařízení EP a Rady č. 853/2004, nebyla dodržena skladovací teplota ani neodpovídalo označení. Při kontrole byla naměřena teplota – 7 °C, přičemž legislativa v tomto případě požaduje stálou teplotu nepřevyšující – 18 °C. Navíc byly etikety volně zasunuty za obalový materiál, takže v případě otevření by nedošlo ke zničení identifikační značky, což znamená, že nebyl zajištěn požadavek na dodržení sledovanosti a není možné vyloučit možnou záměnu.

Na suroviny živočišného původu, které jsou určené pro výrobu potravin, jsou legislativou stanovené přísné parametry, které je nutné dodržovat s ohledem na případná zdravotní rizika a také s ohledem na dosledovatelnost suroviny v případě zjištěných problémů. Toto jsou kritéria, která státní veterinární dozor kontroluje v místech určení.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.