Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – V mezinárodní soutěži věnované zdraví zvířat uspěl letos také český zástupce

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

V mezinárodní soutěži věnované zdraví zvířat uspěl letos také český zástupce

Praha 20. května 2015 – Letošním vítězem fotografické soutěže vyhlašované Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) se pro region Evropa stal MVDr. Petr Václavek, Ph.D. ze Státního veterinárního ústavu Jihlava (viz přiložená fotografie). Tématem letošního ročníku soutěže bylo: “Zdraví zvířat bez klišé”. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v neděli 24. května během zahajovacího ceremoniálu k 83. mezinárodnímu zasedání OIE v Paříži. Vítěz kromě jiného obdrží také finanční odměnu.

V dnešní době si lidé často spojují pojem “zdraví zvířat” pouze s veterinárními klinikami nebo přímo se zvířecími operacemi. Celá tato oblast (odborně epizootologie) je však ve skutečnosti mnohem rozsáhlejší. Fotografie, které účastníci mezinárodního fotografického klání porotě zasílali, mohly proto znázorňovat širokou škálu činností jako např. prevenci, dozor, stanovování diagnózy, kontrolu apod. Vítězi se stali ti, kdo tyto činnosti zachytili nejlépe po umělecké stránce, ale také z pohledu reprezentace profesionální praxe.

Soutěž je každoročně vyhlašována u příležitosti Světového dne zdraví, který si připomínáme vždy 7. dubna již od roku 1948. Hlavním tématem tohoto dne byla pro letošní rok “Bezpečnost potravin”. Tento významný den byl pro nás proto příležitostí k připomenutí klíčové role, kterou v oblasti potravinového řetězce hraje veterinární dozor, ale i k poukázání na význam vztahu s ostatními orgány ochrany veřejného zdraví. Vzhledem k tomu, že bezpečnost potravin je důležitým předpokladem správné výživy, nelze pochybovat o tom, že přínos orgánů veterinárního dozoru je více než důležitý.

Dlužno dodat, že Státní veterinární ústavy v Jihlavě, Olomouci a Praze úzce spolupracují se Státní veterinární správou zejména v oblasti laboratorní diagnostiky na úseku zdravotní nezávadnosti surovin a potravin živočišného původu, krmiv a vody. Jejich činnost tak ve velké míře přispívá k zajištění zdraví a pohody zvířat, ochrany veřejného zdraví a tedy i ochrany spotřebitele.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
www.svscr.cz

Komora veterinárních lékařů České republiky