Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – V neděli si připomínáme Světový den zvířat

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

V Praze dne 2. 10. 2015

V neděli si připomínáme Světový den zvířat

Na nadcházející neděli 4. října připadá Světový den zvířat. Tak jako každoročně si jej v souvislosti se svátkem sv. Františka z Assisi, patrona zvířat, připomene po celém světě řada organizací i jednotlivců působících v oblastech chovu a ochrany zvířat. Státní veterinární správa (SVS) není z tohoto pohledu výjimkou a tyto osvětové akce jednoznačně podporuje. Zlepšení životní pohody zvířat (welfare) i obecného povědomí o této problematice v České republice patří dlouhodobě mezi hlavní cíle SVS. Úřední veterinární lékaři SVS každoročně uskuteční tisíce kontrol zvířat. Můžeme konstatovat, že tato pozornost přináší efekt a situace se zlepšuje, k čemuž přispívají také nevládní organizace věnující se ochraně zvířat i Ministerstvo zemědělství.

Základem dozorové činnosti SVS v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu jsou především plánované kontroly vyplývající z Víceletého plánu kontrol, který stanoví minimální roční frekvenci kontrol. V chovech hospodářských zvířat jsou kontroly plánovány na základě centrálně provedené analýzy rizika pro kalendářní rok. Zohledňuje se vždy např. počet zvířat na hospodářství, druhy chovaných hospodářských zvířat, datum poslední kontroly, nedostatky zjištěné při kontrolách apod.

V období od 1. ledna do 30. září letošního roku provedli úřední veterinární lékaři SVS v oblasti welfare přes 6 000 kontrol u více než 12 milionů zvířat. Více než dvě třetiny z těchto kontrol proběhly v chovech zvířat, kterých zde bylo zkontrolováno takřka osm milionů. Druhou nejčastěji kontrolovanou oblastí byla přeprava zvířat. Týkalo se jí 371 kontrol 3,8 milionů zvířat. V celkem 664 případech bylo zjištěno nedodržení platné legislativy, drtivá většina z toho (619) v chovech zvířat. Na základě kontrolních zjištění bylo podáno 251 podnětů k došetření obcím s rozšířenou působností a sama SVS uložila 414 pokut. Celková výše vyměřených pokut aktuálně přesahuje jeden milion korun. Případy, kdy vzniklo podezření ze spáchání trestného činu, byly oznámeny orgánům činným v trestním řízení (PČR). V letošním roce se prozatím jednalo již o sedm případů. Od loňského roku se spolupráce SVS a PČR v oblasti předávání informací ohledně týrání zvířat zintenzivnila – SVS se vyjadřuje v rámci trestního řízení k mnoha dalším případům, které jsou řešeny ze strany Policie.

O tom, že se problematika welfare zvířat stále více dostává do povědomí široké veřejnosti v ČR, svědčí mimo jiné stále rostoucí zájem médií o případy týrání zvířat. Zvyšuje se také množství veřejností podaných podnětů na podezření z týrání. S tímto trendem souvisí v posledních letech meziročně rostoucí počet nevyhovujících podmínek pro zvířata v chovech. Nepochybný podíl na tom má také stále efektivnější výběr hospodářství ke kontrole na základě analýzy rizika.

Tak jako v předchozích letech, i letos se zástupci SVS aktivně účastní a organizačně podílejí na odborné konferenci s mezinárodní účastí o welfare na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (VFU Brno). Konference se uskuteční 8. října, tedy již v příštím týdnu. Mezi stěžejní témata budou letos patřit aspekty chovu a přepravy drůbeže, záchrana volně žijících živočichů, chov psů a také ochrana vodních živočichů. Konference je volně přístupná veřejnosti, je však nutné se na ni na VFU Brno předem zaregistrovat.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
mluvci@svscr.cz  
227 010 219 | 607 060 350
www.svscr.cz