Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – V SVÚ Praha poznají nejen infekční anémii koní

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 2. 2011

V SVÚ Praha poznají nejen infekční anémii koní

Stačí projet okolí velkých měst, Prahy zejména, a kterých zvířat uvidí bystrý pozorovatel nejvíce? Nyní kromě hejn čížků a havranů to asi budou koně. Ještě donedávna hospodářská zvířata, nyní spíše zájmová. A se vzrůstajícími počty chovaných koní, i s jejich obchodováním a cestováním vzrůstají požadavky na veterinární péči, a v neposlední řadě i na laboratorní diagnostiku případných onemocnění.

V uplynulém roce v řadě zemí EU zaregistrovali například aféru s nelegálním obchodem s koňmi z Rumunska, u kterých byla prokázána zhoubná infekční anémie. Desítky takovýchto koní objevili v Německu, Holandsku i ve Velké Británii. Obchodní cesty údajně vedly přes Maďarsko a Rakousko, nelze vyloučit, že se tento problém nedotkl i naší republiky. Zatím takovéto případy u nás nebyly prokázány. Přesto Státní veterinární správa ČR upozornila chovatele, aby si prověřili velmi pečlivě původ koní a v případě jakýchkoli pochybností je nechali, zejména na tuto nákazu, vyšetřit.

A nyní mohou mít chovatelé koní i veterinární lékaři věnující velkou část své praxe koním radost, protože Ministerstvo zemědělství ČR schválilo ustanovení špičkové laboratoře ve Státním veterinárním ústavu Praha jako Národní referenční laboratoř pro infekční nemoci koní, a to s účinností od 1. března 2011.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz/.