Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Ve výrobě problém nebyl

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 6. 3. 2012

Ve výrobě problém nebyl

Sice již v uplynulých dnech zaznělo stanovisko Státní veterinární správy, že problémy s výskytem nadlimitního množství mikroorganismů nemusí souviset s potravinářskou výrobou, nicméně je to potřeba dokázat.

Kvůli uveřejněným zjištěním časopisu dTest prověřili inspektoři krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj produkci drůbežího masa u výrobce Vodňanská drůbež, a.s., závod Mírovice a soustředili se právě na salmonely (Salmonella enteritidis).

V této souvislosti odebrali inspektoři Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj u výrobce “problematického” výrobku úřední vzorky drůbežího masa (5 celých jatečně upravených těl a 5 vzorků děleného drůbežího masa) k mikrobiologickému vyšetření pro ověření kritéria bezpečnosti potravin – nepřítomnost Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium ve 25 g. Výsledky vyšetření všech vzorků byly negativní. Další úřední vzorky (5 celých jatečně upravených těl a 5 vzorků děleného drůbežího masa) byly odebrány u výrobce Vodňanská drůbež, a.s., závod Vodňany, výsledky vyšetření jsou také negativní.

Dále je důležité připomenout, že z platné legislativy EU (nařízení Komise (EU) č. 2073/2005) od 1. 12. 2011 vyvstává pro provozovatele potravinářských podniků povinnost vyšetřování drůbežího masa pro kontrolu bezpečnosti potravin (nepřítomnost Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium ve 25 g).

Na základě kontroly u obou výrobců v Mírovicích i Vodňanech a po vyhodnocení laboratorních výsledků lze konstatovat, že výsledky vyšetření byly negativní. Z uvedeného je možné potvrdit, že česká produkce splňuje podmínky zdravotní nezávadnosti, nicméně je nutné připomenout, jak je důležité dodržovat chladicí řetězec i podmínky uchovávání jak při prodeji tak i v domácnosti, kde se potraviny zpracovávají.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.