Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Vejce budou dostupnější

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

Vejce budou dostupnější

Praha 24. března 2015 S příchodem Velikonoc a sezóny trhů stojí vejce vždy v popředí zájmu. Od března letošního roku je o něco snazší získat vejce z domácích chovů přímo od chovatele. Státní veterinární správa v této souvislosti rovněž připomíná podmínky prodeje, jejichž cílem je v maximální možné míře zajistit zachování zdravotní nezávadnosti vajec.

Chovatel může prodávat čerstvá vejce přímo konečnému spotřebiteli v malých množstvích v jeho vlastním hospodářství, v tržnici nebo na tržišti (nejvýše 60 vajec jednomu kupujícímu). Tato vejce ale nelze dále uvádět do oběhu tj. například dále prodávat.

Chovatel je taktéž může dodávat do místní maloobchodní prodejny (která je opět prodá přímo konečnému spotřebiteli). A právě zde nastala od března tohoto roku významná změna – množství takto dodaných vajec bylo navýšeno z 60 na 600 vajec v průběhu 1 týdne. Tato vejce musí být prosvícena a musí k nim být připojena informace o době spotřeby a identifikaci chovatele (jméno chovatele a adresa chovu, kde byla vejce vyprodukována).

Taková vejce lze prodat konečnému spotřebiteli nejpozději 21 dnů po snášce, kupující má tedy jistotu, že mu vejce doma vydrží nejméně 7 dní (doba spotřeby vejce je 28 dní od snesení).

Pro prodej vajec dále platí, že:

  • vejce musí být po celou dobu uložena při nekolísavé teplotě 5 – 18° C;
  • označení “domácí” v názvu je nepřípustné;
  • vejce musí být po celou dobu prodeje chráněna před kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek;

Pokud jde o vařená a barvená vejce, měl by mít každý na paměti, že se jedná o výrobek živočišného původu a výroba takových potravin podléhá schválení krajskou veterinární správou. Nelze tedy na trhu prodávat vejce doma uvařená a obarvená. Takovéto výrobky je rovněž nutné správně označit mj. jménem výrobce, jeho identifikační značkou, dobou spotřeby, skladovací teplotou a dalšími povinnými údaji.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
www.svscr.cz