Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Vrácené, pozastavené, nepropuštěné

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 9. 11. 2012

Vrácené, pozastavené, nepropuštěné

Ze závažnějších nedostatků zjištěných inspektory krajských veterinárních správ za uplynulých 10 dní uvádíme případ vrácení více než 12 tun závadného strojně odděleného masa do Polska, pozastavení přes 5 tun prošlého kuřecího masa a nepropuštění, popřípadě stahování zhruba 300 kg slaniny, šunky a párků kvůli nálezu listerií.

Jihlavský výrobce obdržel zásilku mraženého kuřecího strojně odděleného masa z Polska. Z celkové dodávky 22 tun se ukázala část, přes 12,7 tun, jako závadná – smyslové změny, nakyslý zápach. Toto množství bylo vráceno zpět dodavateli.

Při kontrole mrazírny v Trhovém Štěpánově bylo zjištěno skladování zboží s prošlým datem minimální trvanlivosti, přes 5 tun kuřecích výrobků (čtvrtky, řízky, stehna, drobová směs). Celé množství bylo pozastaveno a další postup je v jednání.

Kvůli zjištění baktérie Listeria monocytogenes bylo nařízeno stahování, popřípadě nepropuštění do oběhu 90 kg jitrnic a 50 kg anglické slaniny v Crhově na Olomoucku, téměř 200 kg zámecké šunky roudnické firmy. Nařízení stáhnout se týkalo i 25 kg baby párků z Příčov na Sedlčansku. Ve všech případech následovalo kromě pozastavení prodeje provedení sanitace výrobního zařízení a vždy pokuta.

V několika dalších případech se inspektoři krajských veterinárních správ setkali s nedodržením teplotního řetězce, například v Ostravě Porubě, 8 kg výrobků, nebo Miloticích u Kyjova, 4 kg výrobků. Bylo nařízeno dochlazení, i zde bude uložena pokuta.

V litomyšlské prodejně bylo zjištěno nabízené nebalené drůbeží maso a nebalené hovězí maso, vše celkem asi 10 kg, k čemuž provozovna neměla registraci, navíc bylo zboží nabízeno při neodpovídající teplotě. I zde to znamenalo dochladit, ale i uložení pokuty a uvedení do pořádku administrativní náležitosti.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.