Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Výsledky veterinárních kontrol zajímalo 100 000 lidí

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 30. 7. 2014

Výsledky veterinárních kontrol zajímalo 100 000 lidí

Od sklonku loňského roku, kdy je na stránkách www.svscr.cz k dispozici odkaz “Výsledky kontrol” navštívilo tuto aplikaci již 100 tisíc zájemců.

Ukazuje se, že měsíčně projeví zájem více než 10 000 spotřebitelů. Nejvíce je zajímají výsledky kontrol v tržní síti, celkem 30 000, dále kontroly na jatkách, v masných výrobnách a v místech určení (jde o komodity ze zemí EU a mimo EU), zhruba kolem deseti tisíc. Dále pak se zájem spotřebitelů soustřeďuje na bourárny, mlékárny, drůbeží porážky, mrazírny a zpracovny medu, mezi 3 až 5 tisíci zájemců. O kontroly ve zpracovnách a třídírnách vajec, zpracovnách zvěřiny a zpracovnách ryb projevilo zájem po 2 – 3 tisících spotřebitelů.

Je zřejmé, že zájem o to, jak na tom je místní řezník či výrobna anebo zpracovna vajec, neutuchá, a to je dobře.

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, mají spotřebitelé možnost se přesvědčit jednak o funkčnosti státního veterinárního dozoru ale také o tom, že proklamace o dobré kvalitě českého zboží nejsou prázdná slova.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.