Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Zachytili jsme sledě s parazity

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 21. 6. 2011

Zachytili jsme sledě s parazity

Do ČR bylo dodáno 5000 kg mrazených celých ryb – sleďů původem z Norska, přes Polsko. Surovina měla být zpracována na uzené sledě – ale při běžné veterinární kontrole jsme zjistili ve svalovině přítomnost parazitů Anisakis. Výsledek potvrdila v úředně odebraném vzorku laboratoř Státního veterinárního ústavu Jihlava dne 20. 6.

Celkem 3600 kg bylo zachyceno ještě zamražené ve skladě, 405 kg bylo pozastaveno ve výrobě, a byl vydán zákaz uvádění do oběhu a toto množství bude zlikvidováno. Z již zpracovaných výrobků – uzených sleďů – se podařilo zatím stáhnout zhruba 100 kg, odběratelé byli informováni a je nařízeno stahování.

Anisakis je parazit ryb, žijící v tělní dutině a svalovině ryb. Tepelným opracováním je však parazit usmrcen (uzení při teplotě 70 °C po dobu 10 minut je pro jejich usmrcení dostačující). Člověk tedy nemůže onemocnět. Ale i mrtví červi, kteří se nacházejí v tělní dutině či svalovině ryb, by mohli člověka ohrozit, neboť jsou silným alergenem. Proto dle Nařízení EP a R (EU) č. 853/2004 nesmí být v produktech rybolovu přítomni viditelní parazité a tak se takovéto produkty stahují z trhu a likvidují.

Pokud by člověk pozřel živé larvy, mohly by proniknout skrze žaludeční stěnu do vnitřních orgánů. Onemocnění člověka způsobené tímto nematodem se nazývá anisakióza. Léčba je možná, podobně jako u ostatní helmitóz (např. albendazolem). Poté co larvy dospějí v trávicím traktu (žaludek) a produkují vajíčka, dospělci hynou. Příznaky – zvracení, akutní gastritida (zánět žaludku). K takovémuto ohrožení však tepelně opracovanými rybami (i uzenými) nemůže dojít.

Životní cyklus parazita je takový, že prochází dvěma larválními stádii. Vajíčka pozře první mezihostitel – mořští korýši, ty sežerou ryby, vzniká larva 2, ta je infekční pro člověka (konzumace syrových nebo skoro syrových ryb) nebo pro mořské savce. U nich po pozření larvy dochází k jejímu dospívání a produkci vajíček, které odchází z trávicího traktu do prostředí a ta jsou pozřena opět korýši.

O zjištění parazita v dovezených sledích Státní veterinární správa ČR informovala i ostatní členské státy EU systémem rychlého varování RASFF.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.