Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Základem je správné označování výrobků

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 26. 9. 2012

Základem je správné označování výrobků

Za poslední týden jsme se při veterinárních kontrolách setkávali s nesprávným, popřípadě nedostatečným označováním výrobků. V Plzeňském kraji bylo v neschváleném přístavku k budově závodu Český grunt s. r. o nalezeno 115 kg baleného zmrazeného masa bez označení, mimo mrazicí boxy pak prošlé přísady do masných výrobků, sklad nebyl uveden ve schvalovací dokumentaci. Bylo zahájeno správní řízení o pozastavení schválení závodu a o uložení pokuty, plus nařízena likvidace potravin v tomto skladovacím zařízení.

Ve výrobně v Horní Bříze byly nesprávně označeny škvarky jako “domácí”, což je v rozporu s § 4 vyhlášky č. 113/2005 Sb. Pikantní párky byly uváděny do oběhu s prošlou dobou použitelnosti.

Na farmářském trhu v Břeclavi (Jihomoravský kraj) inspektoři ve dvou případech zjistili absenci označení výrobce, a to u masných výrobků (uzenin) a u mléčných výrobků (korbáčiky, nitě, tyčinky, brynza ze Slovenska). V Moravskoslezském kraji (Opava) bylo ve výrobně zjištěno zhruba 6 kg kuřecích skeletů a jater neznámého původu. U všech takovýchto zjištění musí dotyčný subjekt počítat se zákazem uvádění do oběhu, popřípadě s nařízením likvidace a vždy s pokutou.

I porušení skladovacích teplot se objevuje jako stále se opakující problém. S chladnějším počasím ale přece jen méně. Tentokrát jeden případ ve Zlínském kraji v Nivnici, šlo zhruba o 30 kg hovězího masa a kuřecího masa. A v Moravskoslezském kraji v Ostravě Zábřehu byla ve výrobně a prodejně zjištěna neodpovídající teplota drůbežího masa a vepřového masa. Nařízeno dochlazení, neboť nebyly shledány senzorické změny.

Méně časté jsou závažnější problémy. Inspektoři Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina nařídili po kontrole na Jihlavsku vrátit zpět polskému dodavateli 22 507 kg suroviny – strojně odděleného kuřecího masa – kvůli zjištěným smyslovým změnám a zápachu. V Jihočeském kraji nařídila krajská veterinární správa zlikvidovat výrobci u Vlachova Březí 180 kg uzené krkovice a moravského masa kvůli zjištění bakterie Listeria monocytogenes. Zde musí výrobce kromě toho počítat s uložením pokuty a s nařízenou sanitací provozů a následnou kontrolou.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.