Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Zavlečení slintavky a kulhavky je tak snadné…

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 15. 7. 2014

Zavlečení slintavky a kulhavky je tak “snadné”…

Na rizika zavlečení slintavky a kulhavky (SLAK) do zemí EU upozornil v pátek na zasedání evropských šéfů veterinárních správ Bernard Vallat, šéf OIE (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat), říká Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy.

Toto onemocnění sudokopytníků, zejména skotu, v poslední době sužuje v severní Africe zejména Tunisko a při pohledu na mapu je jasné, jak je to do Evropy blízko! Riziko zavlečení existuje, kvůli turistickému ruchu (i pohybu vystěhovalců), je možné nákazu rozvléci například při dovozu potravin živočišného původu pro vlastní potřebu z těchto míst, kam směřují turisté i z ČR (popřípadě při nelegálním dovozu zvířat). Za prvé se to ze zemí mimo EU nesmí a za druhé se to na letištích kontroluje. Nicméně je potřeba upozornit na striktní dodržování tohoto zákazu. Státní veterinární správa proto upozornila místa vstupu, tj. orgány provádějící kontroly na mezinárodních letištích v ČR na nutnost zvýšené pozornosti při kontrolách. Stačí si připomenout polovinu devadesátých let, kdy nelegálním dovozem masa z Afriky byla slintavka a kulhavka zavlečena do Británie a jaké škody to znamenalo! Dalším stálým blízkým místem výskytu SLAK je například Turecko. V případě zavlečení by to znamenalo ohromné škody.

Nejde pouze o slintavku a kulhavku, ale též o vzteklinu, africký mor prasat, apod. Se vzteklinou je též třeba počítat, uvedl mimo jiné Bernard Vallat. Jde opět o severní Afriku, ale i celou řadu i evropských zemí. Zde je obranou zejména vakcinace zvířat a její kontroly při cestování, tranzitu a dovozech. To, že je ČR vztekliny prostá od roku 2002 stálo desítky milionů korun a udržení tohoto statutu je prvořadou snahou státního veterinárního dozoru.

V posledních dnech byl zjištěn osmý případ afrického moru prasat v Polsku, šlo o uhynulého divočáka u hranic s Běloruskem. Další nové výskyty jsou hlášeny z Lotyšska.

A u nás prakticky zapomenuté onemocnění snětí slezinnou neboli antraxem v posledních dnech zjistili u lidí v Maďarsku, šlo o požití masa z nelegální porážky, zřejmě původem z Rumunska a další případ byl zjištěn u uhynulého koně v Polsku.

Zásadní je při práci státního veterinárního dozoru prevence, ochrana chovů před zavlečením nebezpečných nákaz, kontrola přemísťování zvířat, preventivní opatření v chovech a monitoring nákaz a deklaraci nákazové situace. Též sledovat nákazovou situaci v okolních zemích a být připraveni přijmout v případě nutnosti odpovídající opatření. A také kontrolovat ochranná opatření, hygienu, dovozy, platné zákazy, vakcinaci, apod.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS