Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Zbytky z krávy zahrabal… a teď aby se bál

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 26. 4. 2012

Zbytky z krávy zahrabal… a teď aby se bál

Domácí porážka skotu je možná, ovšem za dodržení podmínek daných veterinárním zákonem.

Úmysl uskutečnit domácí porážku skotu starého do 24 měsíců musí chovatel oznámit místně příslušné krajské veterinární správě. A další a podstatná podmínka je, že odpad, tj. střeva, hlava atd., jinak řečí úřední vedlejší živočišné produkty, musí být předány k tzv. neškodnému odstranění do asanačního podniku.

Veterinární inspektoři kontrolují plnění podmínek, které veterinární zákon ukládá těm, kdo doma porážejí skot pro vlastní potřebu. V Pardubickém kraji však zjistili, že jeden chovatel nahlásil porážku až den poté, když ji už provedl, odpady nepředal asanačnímu podniku, ale zahrabal je a část dobytčích útrob dal sežrat masožravcům (psům). A poražený kus navíc ani neodhlásil do centrální evidence poražený kus. Tak takhle tedy ne!

Chovatel porušil ustanovení veterinárního zákona, zákona o šlechtění a plemenitbě, i Nařízení č. 999/2001 a 1069/2009. Případ řeší Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj a dotyčný chovatel bude muset počítat s uložením pokuty a s případnou následnou kontrolou v případě další domácí porážky skotu.

O tomto případu hovoříme proto, že jednak není první, jednak porušení předpisů je vážnější (porušení zákona veterinárního i zákona o šlechtění a plemenitbě). Považujeme tedy za dobré upozornit chovatele, kteří pro vlastní potřebu skot na hospodářství porážejí, aby dbali předpisů.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.