Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Živé betlémy

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 24. 11. 2011

Živé betlémy

Asi nikdo nebude pochybovat o tom, že v onom “pravém” Betlémě, podobně jako v dnešních “živých betlémech” nebyli a nejsou oslík, ovce, ani volek týráni. Také se o tom v uplynulých letech před Vánoci přesvědčovali veterinární inspektoři.

Nicméně je vhodné připomenout, že ten, kdo živé betlémy pořádá, musí prokázat, že se o zde vystupující zvířata má kdo starat, že za ně někdo zodpovídá. To znamená, že mají co jíst a pít a že netrpí chladem.

Z pohledu veterinárních přepisů se posuzuje pořádání “živého betléma” jako vystoupení se zvířaty. Proto by měl pořadatel kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě Městskou veterinární správu v Praze, aby něco nezanedbal.

Tradiční připomenutí betlémské události před dvěma tisíci lety má smysl i v dnešní, pohříchu, poněkud materialistické době.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.