Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – Veterinární lékaři z Česka a Slovenska se shodli na společných cílech

Tisková zpráva – Veterinární lékaři z Česka a Slovenska se shodli na společných cílech

Bře 14, 2018

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ze dne 14. 3. 2018

Veterinární lékaři z Česka a Slovenska se shodli na společných cílech

V pondělí 12. března odpoledne, se veterinární špičky z Česka a Slovenska sešly v jihomoravské Lednici a ladily společná stanoviska. Hovořilo se o budoucnosti veterinárního stavu a veterinární profese, o veterinárním vzdělávání i o tom, co je třeba udělat pro zlepšení.

Společná témata formulovali prezidenti profesních komor ČR a SR, šéfové státního veterinárního dozoru obou zemí a rektoři obou veterinárních univerzit, v Brně a v Košicích.   Dohodli se na zásadních tématech, kterými je veterinární vzdělávání základní i postgraduální, náplň odborných praxí i společný postup při tvorbě, popřípadě připomínkování nové legislativy.

Rektoři obou univerzit, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Univerzity veterinárneho lekárstva Košice, přivítali možnou součinnost ve všech probíraných tématech. Prezidenti slovenské a české komory, jakož i ústřední ředitelé Státní veterinární správy a Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy našli jako obvykle velmi rychle společnou řeč, však také čelí obdobným problémům.

Všichni zúčastnění se dohodli na dalším setkání, kde budou již probírány konkrétní návrhy v jednotlivých oblastech.

Na pozvání MVDr. Karla Daniela, prezidenta Komory veterinárních lékařů, se setkání zúčastnili:

MVDr. Silvia Štefáková – Prezidentka KVL SR

MVDr. Ladislav Stodola – Viceprezident KVL SR

JUDr. MVDr. Ivan Riečan – Předseda dozornej komisie KVL SR

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – Ústřední ředitel, Štátna veterinárna a potravinová správa SR

MVDr. Zbyněk Semerád – Ústřední ředitel, Státní veterinární správa ČR

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, Ph.D. – Rektorka UVLF Košice

doc. MVDr. Oskar Nagy, Ph.D. – Prorektor UVLF Košice

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA – Rektor VFU Brno

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. – Děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. – Děkan Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno

MVDr. Radka Vaňousová – Viceprezidentka KVL ČR

Josef Duben, PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Karel Daniel
Prezident KVL ČR
603 305 047
daniel.karel@gmail.com

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com

Komora veterinárních lékařů České republiky