Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – VETfair 2009

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


7. ročník mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2009

Již sedmý ročník mezinárodní výstavy VETfair, která je zaměřena na produkty a služby v oblasti veterinárního lékařství, byl dnes zahájen v královéhradeckém kongresovém centru ALDIS. Toto profesní setkání s odborným doprovodným programem každoročně slouží k prezentaci přibližně stovky nejen tuzemských vystavovatelů, ale též partnerských firem z dalších evropských zemí. Symbolického přestřižení pásky a tím otevření expozic se ujali prezident Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) Karel Daniel a ústřední ředitel Státní veterinární správy České republiky (SVS ČR) Milan Malena. Akce pokračuje do soboty 28. března.

Prezident KVL ČR vyzdvihl především velký zájem o toto setkání a rovněž kvalitní organizaci a přínos výstavy. “VETfairu se každý rok účastní více než polovina praktických veterinárních lékařů, z celkového počtu 2700, které v současnosti naše Komora sdružuje, což je obdivuhodné, a každopádně je to oceněním ohromné úrovně výstavy a úsilí organizátorů,” prohlásil Karel Daniel. Prezident KVL ČR dále zdůraznil velké potěšení nad pokračující spoluprací mezi privátním sektorem a státní veterinární správou v posledních letech, k čemuž Karel Daniel uvedl: “Na poli vzdělávání se učinil velký krok vpřed stanovením požadavků na čerstvého absolventa Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, který vstupuje do praxe, ať soukromé tak státní.”

Profesor Alfred Hera, ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), se u příležitosti konání VETfairu vyjádřil k pokračující diskuzi nad zákonem “o léku”, který výrazně ovlivňuje poskytování služeb veterinárními lékaři v České republice. “Nemáme jinou možnost než implementovat to, co předepisuje evropská směrnice, která postihuje veterinární léčiva. Naší snahou je, aby se léčiva dostala blíže k chovatelům, resp. uživatelům, tedy aby se skupina vyhrazených léčiv daleko více rozšířila. Tento trend je patrný minimálně v celé Evropě a ukazuje, že vlastní použití léčiv chovateli na základě odborného doporučení veterinárního lékaře je možné,” řekl.

Téma komentoval i ústřední ředitel SVS ČR Milan Malena: “Státní veterinární správa je dozorovým orgánem nad zákonem “o léku” a po dohodě s ÚSKVBL jsme vytvořili společnou metodiku. Jelikož je velké množství dozorovaných míst, tak kontrolu provádíme prostřednictvím pracovníků krajských veterinárních správ. Jejich úkolem je zamezit možnosti přenosu reziduí, zejména antibiotik a léčiv, do potravin pro lidskou populaci a ochránit ji tak před vznikem rezistencí.”

TVETfair, navazující na šestnáctiletou tradici veterinárních akcí konaných v Hradci Králové, letos nabízí přesně 97 expozic, v nichž se prezentuje více než 120 firem. “Tato akce je považována za největší nejen vystavovatelskou, ale i odbornou a společenskou událost v pracovním roce veterinárního lékaře a je našimi kolegy velmi respektována. Svou roli v tom bezpochyby hraje přízeň akademické sféry, jakou každoročně poskytuje Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. A právě konkrétní, zde prezentované, výsledky spolupráce výzkumných pracovníků s komerčními subjekty, propojení teorie a praxe, jsou hlavním přínosem výstavy VETfair,” zhodnotil stěžejní smysl dvoudenního setkání hlavní pořadatel Zdeněk Hanzálek.

Z hlediska struktury výstavy tvoří přibližně polovinu stánky firem se zaměřením na farmaceutické výrobky, jež produkují, dováží a distribuují veterinární léčiva. Třetinu tvoří společnosti, které prezentují přístrojové vybavení a techniku pro veterinární kliniky, ošetřovny a ambulance i pro terénní veterinární službu. Stále rostoucí složkou je mezi vystavovateli chovatelská dietetika, což je trendový sektor zdravé výživy jak hospodářských zvířat tak tzv. pet animals, tedy psů, koček apod.