Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – XVII. Sněm KVL ČR v Seči

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


V Seči se uskutečnil XVII. Sněm Komory veterinárních lékařů ČR

Zástupci Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) se dnes sešli v hotelu Jezerka nedaleko sečské přehrady na v pořadí sedmnáctém sněmu. Svou účastí a projevy obohatili setkání, mimo jiných, Ljiljana Markus-Cizelj – viceprezidentka Federation of Veterinarians of Europe (FVE), Vladimír Večerek – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nebo Milan Sehnal – 1. náměstek ústředního ředitele Státní veterinární správy České republiky.

Zajímavým bodem v úvodu programu sněmu bylo oficiální spuštění zbrusu nových webových stránek Komory veterinárních lékařů ČR, které lze prohlédnout na adresách www.vetkom.cz nebo www.kvl.cz. Grafickým i obsahovým zpracováním odpovídá web současným standardům obdobných profesních informačních portálů v zahraničí. Současně představuje modernější a kvalitnější komunikační prostředek směrem k členské základně a především vůči laické veřejnosti.

Ve svém proslovu zdůraznil prezident KVL ČR Karel Daniel právě potřebu změny v informační strategii komory: “Design našich webových stránek je vyvážený, respektující poslání a smysl komory. Struktura a náplň jsou však nyní daleko více zaměřeny na širokou veřejnost. Naším zájmem je efektivnější využití internetu, v současnosti nejspíš nejsilnějšího média, k lepší propagaci veterinární profese mezi lidmi, kteří stále častěji naše služby a rady poptávají a využívají. Musíme proto dbát mnohem více o informovanost nejen vlastních členů, ale i mimo komoru.” Důležitost rychlé a kvalitní výměny informací v rámci KVL ČR ještě zvýrazňuje skutečnost, že Česká republika bude hostit Světový veterinární kongres v roce 2013. “Pořadatelství světového setkání veterinárních lékařů je pro nás obrovským úspěchem a zároveň ohromným závazkem na příštích pět let naší práce. Je nutné vše připravit v organizační a technické rovině, zajistit odborný a doprovodný program a mnoho další záležitostí. Věřím, že společným úsilím zvládneme naplnit očekávání, která s touto prestižní událostí budou jak v tuzemsku tak v cizině,” uvedl Karel Daniel.

Vystoupení čestných hostů sněmu zahájila viceprezidentka FVE Ljiljana Markus-Cizejl. “Evropská veterinární federace sdružuje přibližně 200 tisíc veterinárních lékařů ze 37 evropských zemí. Patří sem praktičtí veterináři, hygienici a veterináři veřejného zdraví, státní veterinární lékaři a také veterináři v oblastech průmyslu, školství a výzkumu. FVE si zakládá na dobré kooperaci veterinárních lékařů v soukromém i veřejném sektoru. Motto naší organizace je “jedna profese s jednotnou vizí a jedním hlasem”. Cílem strategického plánu FVE pro léta 2006 – 2010 je co možná nejlepší pomoc veterinárním lékařům v jejich vzdělávání a jejich postavení pojítka mezi společností, zvířaty a chovateli, s využitím jejich znalostí a dovedností tak, aby se stali objektivními a nezávislými partnery,” prohlásila viceprezidentka.

Vladimír Večerek, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, upozornil na jubileum, které v letošním roce ústav slaví: “Před devadesáti lety byla založena Vysoká škola zvěrolékařská, naše alma mater. Stalo se tak hned na druhém zasedání Národního shromáždění tehdy vznikajícího československého státu, což jasně dokazuje význam, který veterinární stav měl a má pro společnost.”

K odborným souvislostem s blížícím se předsednictvím ČR v Radě Evropské unie se vyjádřil Alfréd Hera, ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv: “Jde v prvé řadě upřesnění a definice u několika směrnic a nařízení EU, které budou nejspíš schvalovány v průběhu našeho předsedání Unii, a které mají zajistit lepší dostupnost léčiv. Nyní v podstatě probíhá určitá iniciativa ke zjednodušení registrace tak, aby do budoucna postačilo pouze jedno hodnocení léčiv vedoucí k ideálu, jímž je jednotný evropský trh s léčivy.”

První náměstek ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Milan Sehnal poděkoval za dobrou spolupráci se soukromými veterinárními lékaři: “Dokladem toho je Národní ozdravovací program od infekční rhinotracheitidy skotu v ČR. Aktuální čísla mi ukazují, že máme ozdraveno i díky aktivnímu zapojení a práci soukromých veterinářů již 52% hospodářství.”

Českomoravskou kynologickou unii zastupoval na sněmu její prezident Lubomír Široký, jenž připomněl permanentní vzestup tzv. malé praxe a pochlubil se postavením České republiky v chovu psů: “Naše země je kynologickou velmocí, na počet obyvatel má nejvyšší počet zápisů, což je dobrá zpráva pro veterináře, že se nemusejí o své praxe bát.”

XVII. Sněm Komory veterinárních lékařů řešil samozřejmě též procedurální body jako zprávy jednotlivých komisí, rozpočet nebo úpravy řádů. “Myslím si, že dnešní sněm lze hodnotit jako úspěšný, jednání bylo racionální a klidné a delegáti schválili většinu návrhů představenstva,” okomentoval na závěr prezident KVL ČR Karel Daniel.

Celý průběh sněmu bylo možné sledovat v on-line přenosu na nových webových stránkách Komory veterinárních lékařů České republiky.

Jedním z čestných hostů sněmu byla také Ljiljana Markus-Cizelj – viceprezidentka Federation of Veterinarians of Europe

 

Na úvod sněmu byly spuštěny
nové webové stránky komory.