Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva Zákazy dovozu drůbeže z USA a Kanady modifikovány

TISKOVÁ ZPRÁVA 5. 4. 2004

Zákazy dovozu drůbeže z USA a Kanady modifikovány

Jelikož Evropská Komise rozhodla v souvislosti s výskytem aviární influenzy (ptačí chřipky) v USA a Kanadě o regionalizaci, respektuje toto rozhodnutí i Státní veterinární správa ČR, což znamená, že zákaz se týká jen určitých území.

Tudíž zákaz, který se dosud vztahoval na celé území USA a Kanady, se týká pouze státu Texas a kanadské provincie Britská Kolumbie. Státní veterinární správa ČR tedy výslovně zakazuje dovoz a tranzit všech ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), příslušníků řádu běžců a dovoz živočišných produktů z nich pocházejících, (vyjma tepelně opracovaných). Dále se nepovoluje dovoz a tranzit násadových a konzumních vajec.

Připomínám, že dosud se do ČR nemohlo a nemůže z USA dovážet drůbeží maso, protože americká strana nebyla s to plnit naše dovozní podmínky.

Ptačí chřipka, neboli aviární influenza, dosud na našem území nebyla nikdy diagnostikována. Proto také taková pozornost, kterou Státní veterinární správa věnuje jejímu výskytu kdekoli na světě.

Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.