Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tradiční setkání veterinární veřejnosti v Chrudimi

  Informace – zprávy – výzvy

J. Lacina

Setkání, na která se vzpomíná

…Odborná část

 

Tradiční setkání veterinární veřejnosti v Chrudimi – Setkání „široké veterinární společnosti“, jak stojí na pozvánce, se stalo již tradicí a pod organizačním vedením MVDr. Ondřeje Sulženka, předsedy Okresního výboru Komory veterinárních lékařů v Chrudimi, se pravidelně na jaře každého roku koná v Hotelu Bohemia v Chrudimi. Ani letos nebyla porušena tradice. V pátek 9. března 2012 se konalo již šesté dokumentované setkání členů OV KVL s hosty z řad bývalých pracovníků Okresní veterinární správy v Chrudimi (OVS) a nových kolegů, působících v okrese.

každého účastníka potěšilo už jen samotné setkání s bývalými kolegy. Duchem sounáležitosti byl charakterizován celý večer

Společenské části, stejně jako v minulosti, předcházela pracovní část večera s odbornou informací a setkáním s Ivou Teclovou, zástupkyní farmaceutické fi rmy Cymedica spol. s r. o., která seznámila členy OS KVL ČR s novými produkty společnosti. MVDr. Michal Vodrážka (KVS PU) informoval o metodice kontroly zdraví zvířat a nařízených vakcinacích pro rok 2012. Naplněný červený salonek hotelu byl svědkem nejen užitečných informací, ale i čilé debaty. Mezi hosty byl letos i dr. Karel Daniel, předseda zahraniční komise KVL.

 

… Zástupci mladé generace

…hosté Dr. K. Daniel a pí Iva Teclová

 

…Dr. Sulženko vítá hosty

Mezi tím se scházeli další účastníci večera, především starší kolegové a pracovníci OVS Chrudim, a tak téměř dvojnásobný původní počet účastníků potom obsadil restauraci hotelu. Na zahájení společenské části dr. Sulženko všechny znovu přivítal a informoval je o programu.

V průběhu večera, konzumací dobrého jídla a pití, zejména pivo šlo k duhu, se občerstvila nejen těla, ale i dávné společné zážitky a do řeči přicházely i nedávné prožitky, současné podmínky výkonu praxe a stav veterinární profese vůbec. Prohlížela se fotodokumentace minulých setkání, doplněná historickými fotografi emi z profesního i společenského života přítomných i nepřítomných spolupracovníků. Vždy bylo na co vzpomínat a každého účastníka potěšilo už jen samotné setkání s bývalými kolegy. Duchem sounáležitosti byl charakterizován celý večer. Osvěžením společenské části byla letos významně vyšší účast mladých kolegyň a kolegů. Letošní setkání zase rozšířilo obsah CD, které je této tradici věnováno.

Večer se všichni spokojeně rozcházeli s přáním dalšího setkání opět za rok. Chrudim 10. března 2012 J. Lacina

 
Zapsal
Miroslav Vitásek