Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Traviči neohrožují pouze ptáky

  Informace – zprávy – výzvy

Josef Duben

Medle…

Jak trávit pěkné odpoledne:
Pohladit psa či kočku vedle…

… k otravě zvířat v přírodě vede často neznalost a neuvážené používání zakázaných pesticidů

 

Již jsme se několikrát v uplynulých letech vyjadřovali k zákeřnému a odsouzeníhodnému trávení údajné škodné, zejména dravých ptáků za použití zakázaného preparátu, který obsahuje karbofuran. Přestože je již několik let tento pesticid zakázán, je možné, že jej stále někdo má a neváhá jej použít.

Proto upozorňujeme na to, že setkáli se někdo s podezřelou potenciálně jedovatou nástrahou ve volné přírodě, neměl by váhat a měl by informovat o nálezu policii, ale i třeba místní myslivecké sdružení, aby se případ vyšetřil a předešlo se utrpení volně žijících zvířat. A nemusí jít jen o dravé zákonem chráněné ptáky.

Bohužel se vyskytnou i tací, kteří tráví psy či kočky, a to i jinými jedy.

Jeden z posledních takových případů řeší policie ve východních částech Prahy. Je tedy dobré upozornit i chovatele psů, aby věnovali pozornost tomu, k čemu jejich pes čichá, či co by rád „ochutnal“. Při každém podezřelém nálezu je dobré kontaktovat policii.

A je třeba dodat, že trávení volně žijících i domácích zvířat je trestné. Jde o porušení mimo jiné i zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pozornost veřejnosti může napomoci dopadení pachatele. Kdo se chce dozvědět více o této problematice, může nahlédnout na www.karbofuran.cz.

Jedovatých návnad je možné používat jen při likvidaci myší a potkanů, ovšem pouze tak, aby k návnadě neměla přístup ani volně žijící, ani domácí zvířata a samozřejmě ani děti. Když jde o likvidaci hlodavců většího rozsahu, musí se takováto činnost svěřit schválené odborné fi rmě, jejíž pracovníci musejí mít samozřejmě oprávnění k nakládání s jedy.

 
Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz