Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Trpělivost došla, benevolence končí!

  Z ČINNOSTI KOMORY

To, že se revizní komise KVL ČR na svých zasedáních zabývá stále se zvyšujícím počtem stížností na profesní či etická pochybení, není již dávno žádným tajemstvím. Nicméně po dostatečně dlouhém období benevolence k tomu přibyl i problém špatně vyplněných, nevyplněných nebo v centrální evidenci nezaregistrovaných petpasů.

 

Vzhledem k tomu, že se ukazuje, že je příliš velké množství kolegů, kteří nehodlají vzít na vědomí existenci a platnost předpisu o registraci petpasů, nezbylo než přikročit k podání žalob k čestné radě. Jsme přesvědčeni, že v uplynulých letech bylo učiněno víc než dost pro dostatečnou informovanost členů Komory o této nové povinnosti dané v souladu se zákonem č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů, v souladu s vyhláškou 610/2004 Sb. a v souladu se zmíněným vnitřním předpisem. Rozhodně nehodlám otiskovat jejich plná znění, ale stručně zdůrazním jen ty nejdůležitější povinnosti. Veterinární lékař a nikoliv majitel je povinen vyplnit všechny povinné údaje v petpasu a zaregistrovat ho v centrálním registru. Bez potvrzení o zaregistrování nesmí veterinární lékař vydat petpas chovateli. Z uvedeného jasně vyplývá, že petpas je úřední dokument a nikoliv nějaký cár papíru a není možné jej prodávat nebo rozdávat jako nějaké zboží, bez splnění patřičných náležitostí a nevyplněný.

Pokud jsme si dosud na takový šlendrián hodlali zvykat, tak se nemůžeme ani divit, že to chovatelům začalo vyhovovat a některým „podnikavcům“ to dokonce legalizuje jejich podvodné praktiky. V této souvislosti tedy také upozorňujeme kolegy, že mezi chovateli se vyskytují očkovací průkazy a pasy, v nichž jsou záznamy (i záznamy o vakcinacích) potvrzené padělanými razítky nebo modifikací platných razítek:

MVDr. Jiří Chroust 104
Pražská 81
Brandýs nad Labem
Tel: 326 903 621

Jedná se nikoliv o originál, ale o falzifikát razítka (kolegovi se na uvedené číslo z důvodu neexistence nedovoláte). Protože probíhá vyšetřování za účelem zjištění pachatele, vyzýváme kolegy, aby průkazy označené výše uvedeným razítkem po dohodě s majitelem zvířete pozastavili, udělali kopii a tu odeslali na sekretariát Komory pro RK KVL ČR.

Závěrem musím konstatovat, že ačkoliv se už i členové revizní komise shodli, že názor některých přispěvatelů do diskuse na našich webových stránkách, že současný, za nemalé peníze pořízený program pro registraci petpasů je paskvil a zadávání do něj je velmi obtížné, není to úplně nemožné. Stav programu nemůže být v žádném případě omluvou či výmluvou pro neplnění povinností. Naopak by měl být důvodem k vytvoření tlaku členské základny na osoby odpovědné za jeho vytvoření a provoz, aby konečně bez dalších odkladů a nákladů začaly jednat a zajistily smysluplné zjednodušení a funkčnosti, dosažitelnou pro všechny.

 
Z revizní komise
MVDr. Petr Matušina