Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

„Tyranie“ na veterinární fakultě v Padově

  Z ČINNOSTI KOMORY
MVDr. Karel Daniel

(Tirocinium, terminologicky = výcvikový tábor římských legií)

Univerzita v Padově byla založena roku 1222 a je jednou z nejstarších univerzit na světě. Svého největšího rozkvětu dosáhla v době trvání Benátské republiky (Republica Serenissima), kdy na její půdě ve velmi liberálním a tolerantním prostředí působila řada vynikajících akademiků jako Galileo, Harvey a – ve středověku neobvykle – i řada židovských učenců. Výtečnou pověst měla především fakulta medicíny. Pitvy, či dobově „pitevní divadlo“, sice církev nepovolovala, ale historická stavební uspořádání svědčí o tom, že takovou „praktickou výuku“ moc světská i duchovní přinejmenším tolerovala. Ostatně i Galileo byl nucen svou teorii odvolat až poté, co přesídlil z Padovy do Toskánska.


… Padova, to není jen univerzita po jejíchž chodbách se procházel i Galileo Galilei, ale také městské opevnění, připomínající schopnost středověkých stavitelů spojit účelnost s oku lahodícími proporcemi
 
Fakulty padovské univerzity využívají historických prostor k formálním a slavnostním účelům dodnes. Jsou jimi například promoce. A dodnes je dochován zvyk, kdy čerstvě promovaný doktor (i veterinárního lékařství) má těsně po promoci, jako výraz nově nabyté nezávislosti a akademické svobody rektorovi, který jej graduoval, nikoliv poděkovat, ale nevybíravě vynadat. „Fuck you, dottore!“ je běžné u mezinárodních studentů; italština sama je ovšem mnohem barvitější a vynalézavější.

Původní fakulta veterinárního lékařství vznikla v roce 1773 formálně s 12 studenty pocházejícími z různých italských států a v roce 1779 byli první její absolventi „licentováni“. Výuka veterinárního lékařství byla po vzniku italského království ukončena královským výnosem v roce 1860 a tehdy splynula s medicínskou fakultou. V roce 1992 akademický senát padovské univerzity znovu otevřel svoji veterinární fakultu. Padovskou veterinární fakultu opouští každoročně kolem 70 nových absolventů, v současné době většinou děvčat, mířících do praxe malých zvířat nebo do oblasti hygieny potravin.

„Fuck you, dottore!”
První návštěva a evaluace padovské veterinární fakulty proběhla v roce 2000. Evaluační tým tehdy ve své zprávě konstatoval významné nedostatky v oblasti praktického vzdělávání, nedostatek materiálu pro klinickou výuku i nedostatek klinické výuky samotné. V průběhu následujících deseti let však dokázala veterinární fakulta v Padově situaci podstatně obrátit.

Pro klinickou výuku v oblasti malých zvířat založila a provozuje školní výukovou kliniku s významným množstvím pacientů a referenčními pracovišti, pro oblast velkých zvířat a pro oblast hygieny potravin uzavřela smlouvy s více než 100 veterinárními lékaři, kteří studentům čtvrtého a pátého ročníku poskytují TIROCINIO, tj. klinický výcvik v praktických dovednostech. Část výuky – například reprodukce – je vedena kompletně v angličtině, a to nejen pro zahraniční, ale pro všechny studenty fakulty. Což samozřejmě velmi usnadňuje jejich situaci ať již v případě výměnných pobytů, či pozdějšího zaměstnání v oblasti vyžadující mezinárodní komunikaci.

Veterinární lékaři poskytující studentům TIROCINIO jsou smluvně vázáni k dodržení standardů výkonu praxe a jednotlivým studentům potvrzují do jejich formuláře nabytí jednotlivých dovedností. Bez kompletně vyplněných formulářů nejsou studenti připuštěni k závěrečným zkouškám.

 

…„TIROCINIO – praktická pitva drobného mořského živočicha“
Smluvní externí vyučující jsou honorováni podle rozsahu činnosti fi xní částkou; jejich roční honoráře se pohybují od čtyř tisíc do 12 tisíc eur. Nejvyšší jsou u veterinárních lékařů v chovech prasat, kteří často cestují na velké vzdálenosti. Studenti si sami hradí ubytování a dopravu a fakulta vybírá školné 500,- Euro na studenta ročně. Výši poplatku určuje univerzita a tato se zpravidla pohybuje do 20% celkového příjmu/ obratu fakulty. Z vybraného školného hradí fakulta honoráře externích učitelů a nákup některých zařízení (mikroskopy apod.).

 
MVDr. Karel Daniel,
– člen EAEVE/FVE týmu pro evaluaci
veterinární fakulty v Padově 3.–7. 5. 2010
Jako účastník vleklých jednání Komory veterinárních lékařů s VFU na téma dovedností čerstvého absolventa, potřeby posílení klinicko praktické výuky a funkce učebních praxí poskytovaných členy KVL, si neodpustím poznámku: i v zemi tak notoricky byrokratické a levicově orientované jako Itálie, všichni akceptují, že bez odpovídající praktické výuky zahrnující vztahy k zákazníkům a základní management veterinárních praxí, je čerstvý absolvent pro většinu potenciálních zaměstnavatelů nepoužitelný. A školné není nic nepřijatelného. Je to jen úhrada těch aspektů vzdělání, které škola není schopna sama pokrýt. Byť se velmi často tváří, že ano.

I pro studenty a poskytovatele platí všeobecná zásada: „co je zadarmo, nemá žádnou cenu“. Není-li fakulta ochotna honorovat poskytovatele učebních praxí, nemůže kontrolovat kvalitu jejich služeb při výuce či výcviku. Na druhé straně ale nemůže ani zabránit kvalitním učebním praxím, aby svoji výuku vůči studentům časem samy nezpoplatnily. Může samozřejmě rezignovat na dosavadní pojetí učebních praxí pro studenty VFU a pokusit se praktickou výuku suplovat sama. Jsem však přesvědčen, že nadcházející evaluace brněnské VFU by v takovém případě dopadla podobně, jako evaluace padovské fakulty v roce 2000.

 
MVDr. Karel Daniel