Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Udělal chybu veterinární lékař?

Udělal chybu veterinární lékař?

Sekretariát KVL ČR řešil podnět tohoto znění:

… Již dlouhou dobu se nám daří realizovat útlumový program DKK u našich Hw.

Upozorňuji však na problém, který může zásadně ovlivnit jinak dobře fungující systém.

Rád bych dosáhl nastavení takových opatření, aby systém nemohl být napaden.

Stalo se, že se v databázi vyšetřených psů objevil jedinec bez průkazu původu, navíc byl zavádějícím způsobem identifikován čipovým kódem. Chybu udělal veterinární lékař, který pořizoval snímek tak, že důsledně neověřil, zda jde o psa s průkazem či nikoliv.

Možná by bylo vhodné uveřejnit, že zhotovitel rentgenu nesmí udělat snímek psa bez průkazu původu s oficiální dokumentací a takový snímek poslat k vyhodnocení.

Jak jsme odpověděli?

Je velmi potěšitelné, že váš klub trvá na řádném vyšetření dysplazií velkých kloubů. Také v zájmu KVL ČR je, aby to činili veterinární lékaři se specializační zkouškou.

Avšak sděluji, že je pouze na jednotlivých chovatelských klubech, jaké vyšetření a posouzení budou pro své účely uznávat.

Neexistuje žádné zákonné nařízení, na jehož základě bychom mohli chovatelům nebo veterinárním lékařům přikázat, že nesmí vyšetřit dysplazii u jedinců bez průkazu původu. Pokud tedy zmíněný veterinární lékař nevěděl, že vyšetření má sloužit pro chovné účely, nesouhlasím s tvrzením, že udělal chybu. Vet. lékař totiž není primárně povinen ověřovat původ pacienta, ani důvod požadovaného vyšetření. Vyšetření dysplazií je standardním veterinárním úkonem a může být provedeno na jakémkoliv pacientovi.

Pokud však lékař věděl, že jeho vyšetření má být použito pro chovné účely a:

1) neověřil si původ vyšetřovaného jedince,

2) nebo snad dokonce sám posuzoval snímek a nemá specializační zkoušku,

je jeho jednání v rozporu s vnitřními řády KVL ČR o postupu při posuzování dysplazií. V takovém případě se, prosím, obraťte s přesnými údaji na revizní komisi KVL ČR.

MVDr. Petr Matušina