Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ukázkový seminář veterinární akupunktury Praha 22. 6. – 23. 6. 2013

  Pro praxi

Akupunktura je prastará léčebná metoda, která se vyvinula v rámci systému tradiční čínské medicíny. Tato terapie spočívá v napichování speciálních míst (akupunkturních bodů) na těle tenkými akupunkturními jehličkami a tím dochází k ovlivňování toku životní energie Qi. Pokud energie proudí, je tělo v rovnováze, jestliže však dojde k zablokování proudu energie, projeví se to v podobně nemoci.

S pomocí akupunktury lze zmírnit nebo vyléčit různé nemoci a potíže jako například problémy s pohybovým aparátem, dysplazie, kožní nemoci, neurologické problémy, nemoci imunitního systému či problémy urologické.

Nabízený ukázkový seminář se vztahuje k Základnímu kurzu veterinární akupunktury s mezinárodním certifikátem, který, jako první svého druhu v ČR, připravujeme pod vedením zkušených lektorů mezinárodní veterinární akupunkturistické společnosti IVAS. Ukázkový seminář je připraven nejen pro krátké seznámení s problematikou veterinární akupunktury, představení Lindy Boggie – hlavní lektorky Základního kurzu a jejího stylu výuky, ale v rámci semináře též získáte ucelený postup k řešení dysplazie u psa pomocí akupunktury. Výuka bude probíhat v angličtině se simultánním překladem do češtiny.

Obsah semináře:

• Historie veterinární akupunktury
• Filosofie čínské medicíny
• Akupunkturní body a dráhy
• Neurofyziologie z pohledu akupunktury – část 1
• Neurofyziologie z pohledu akupunktury – část 2
• Akupunkturní techniky – napichování
• Dotazy, kazuistiky
• Akupunktura a bolest
• Důležité body pro diagnostiku a léčbu
• Lokalizace bodů u psů
• Praktické použití akupunktury
• Praktická ukázka – starší pes s dysplazií nebo spondylózou

Seminář je určen pro:

• Veterinární lékaře
• Absolventy středního veterinárního vzdělávání

Časový rozvrh:

sobota 22.6.2013 10:00 – 17:00
neděle 23.6.2013 09:00 – 16:00

Lektorka: Linda Boggie, DVM, CertVA (IVAS) – Vysokou školu veterinární Linda Boggie ukončila v roce 1987. Absolvovala Základní kurz IVAS v roce 1995, následně získala další vzdělávání v akupunktuře od Jeffrey Yuen, taoistického kněze a uznávaného učitele klasické akupunktury, pokračovala dalšími školeními a kurzy v oblasti veterinární osteopatie a čínských bylin. V roce 2003 založila v Nizozemsku holistickou praxi, která je začleněna do konvenční praxe a nabízí péči o malá zvířata. Přednášela na různých akupunkturních kurzech a sympóziích v Kanadě, Finsku, na Kubě a ve Španělsku. Je aktivním členem mezinárodní veterinární akupunkturistické společnosti od roku 1995, v září 2004 se ujala úřadu prezidenta. Je předsedkyní programového výboru IVAS pro mezinárodní kongresy, které se konají každoročně v různých zemích.

Cena semináře: 2 500 Kč

VETERINÁRNÍ AKUPUNKTURA S MEZINÁRODNÍM CERTIFIKÁTEM – ZÁKLADNÍ KURZ

Základní kurz veterinární akupunktury, který je připraven veterinární akupunkturistickou společnosti IVAS, má nejdelší historii komplexních studií veterinární akupunktury v západním světě. Vzdělávací program nabízí studium a klinickou aplikaci akupunktury pro malá i velká zvířata.

Kurz bude probíhat pod vedením mezinárodních lektorů IVAS s více než dvacetiletými zkušenostmi se specializací na psy a koně. Hlavní lektorkou je Linda Boggie, DVM, CertVA .

 

Tento kurz je určen pro veterinární lékaře a absolventy středního veterinárního vzdělávání, kteří uvažují o začlenění akupunktury do každodenní praxe, což přináší nový rozměr v léčebných metodách. Jedná se o první kurz svého druhu v České republice, který připraví studenty komplexní teoretickou a praktickou výukou (demonstrace na živých zvířatech) na zkoušku k získání mezinárodně uznávaného certifikátu IVAS.

Základní kurz se skládá ze sedmi setkání po třech dnech, vždy pátek až neděle od listopadu 2013 do června 2014 v Praze. Výuka bude probíhat v angličtině se simultánním překladem do češtiny. K dispozici budou skripta v češtině cca 860 stran.

Předpokládaná cena celého Základního kurzu, který umožní zařadit akupunkturní léčbu do každodenní praxe, je 85 000 Kč (včetně DPH).

Veškeré konkrétní informace (přesné termíny výuky, místo konání, náplň jednotlivých výukových dnů) s možností přihlášení naleznete na našich stránkách http://www.tcminstitut.cz/ od června 2013. Svůj případný zájem nám můžete sdělit již nyní na seminare@tcminstitut.cz a my Vás budeme sami informovat o vyhlášení kurzu.