Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení činnosti SVÚ Liberec

Ukončení činnosti SVÚ Liberec

Vážení přátelé,
již někdy v dubnu jsem informoval presidenta KVL o zrušení SVÚ Liberec, ale nějak se ta informace nedostala dolů. Denně docházejí vzorky od kolegů na vzteklinové protilátky do Liberce. Zde už se nic nedělá a my je přeposíláme do SVU Praha. To komplikuje vyšetření atd…

Opakuji tedy naše původní oznámení :

Věc: Ukončení činnosti Státního veterinárního ústavu v Liberci

V souladu s koncepcí veterinární laboratorní diagnostiky Státní veterinární správy ČR bude ukončena činnost Státního veterinárního ústavu v Liberci, jako právního subjektu ke dni 30.června 2007.

Veškerá diagnostická laboratorní vyšetření přebírá již od 1. května 2007 Státní veterinární ústav v Praze Lysolajích.

Rovněž Národní referenční laboratoř pro vzteklinu bude převedena (začleněna) do SVÚ Praha a převezme veškeré dosud vykonávané aktivity tohoto pracoviště.

SVÚ Liberec děkuje všem kolegům, partnerům a klientům za dosavadní spolupráci. S případnými požadavky se obracejte na :

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24 165 03 Praha 6 – Lysolaje
tel. 251 031 111
www.svupraha.cz

MVDr. Oldřich Matouch, CSc.
ředitel SVÚ Liberec