Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úlevy vyplývající z nové veterinární legislativy

  Informace – zprávy – výzvy

Josef Duben

Mokrý lipový list

Ve snech se mi objevil déšť a list
a píseň a psaní na ten lipový. Jíst
jsem šel v poledne mezi kapkami,
a utrhl ho z větve nad vámi,
náhodní chodci s deštníkem v hrsti.
Napíšu alef a po větru pustím …

… zdá se, že uteče-li prase na luka či do lesa, stačí sáhnout do skříně pro kozlici…

 

Od počátku roku 2012 nabývá účinnosti novela veterinárního zákona, ze které vyplývá celá řada úlev pro chovatele i provozovatele.

Již byla medializována možnost domácí porážky skotu mladšího než 24 měsíců a jelenovitých z farmového chovu na základě povolení místně příslušné krajské veterinární správy. Dále bylo zrušeno veterinární osvědčení k přemístění hospodářského zvířete mimo území kraje, na drůbežích a králičích jatkách budou moci některé úkony v rámci prohlídky masa provádět, pokud o to provozovatel požádá, jeho zaměstnanci.

Bude rozšířen okruh osob oprávněných porazit střelnou zbraní farmovou zvěř v hospodářství i o osobu chovatele či zaměstnance, je-li držitelem zbrojního průkazu skupiny C. Ulovená volně žijící zvěř prohlédnutá proškolenou osobou může být dodána i do maloobchodních zařízení, ve kterých bude docházet k bourání zvěřiny. Může se jednat i o zařízení provozující hostinskou činnost.

Pro malé chovatele slepic je úlevou nemuset označovat kódem producenta vejce, pokud mají hejna nepřevyšující 50 nosnic v případě, že prodávají vejce konečnému spotřebiteli.

Byly upraveny i podmínky vyšetřování skotu na BSE v návaznosti na rozhodnutí Komise č. 358/2011, kde je uvedeno, že ČR může posunout věk zvířat vyšetřovaných na BSE na 72 měsíců na normálních porážkách. To pak upravuje vyhláška č. 309/2011 Sb., a to již od 21. 10. 2011. To znamená, že na jatkách se nevybírá u poráženého skotu poplatek za vyšetření u skotu mladšího než 72 měsíců.

Při tvorbě veterinární legislativy bylo snahou zjednodušit podnikatelům, tj. chovatelům i provozovatelům, život a ušetřit jim prostředky. Bylo to v souladu s trendem, který před časem avizovalo Ministerstvo zemědělství, které bylo i předkladatelem těchto změn, a poslanci tyto úmysly akceptovali a schválili.

   

Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR


Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz