Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Umožňujete praxi studentům?

Umožňujete praxi studentům?

Vzhledem ke složitosti doby a ve snaze předejít možným komplikacím při poskytování praxe studentům středních veterinárních škol či studentů VFU Brno jsme pro vás připravili vzor čestného prohlášení o pojištění praktikanta pro případ úrazu a pro případ vzniku odpovědnosti, které vám doporučujeme použít u všech praktikantů, se kterými při své práci přijdete do kontaktu. Současně vám doporučujeme odmítnout každého, kdo by nebyl ochoten tuto podmínku přijmout. Chráníte tím nejen sebe, ale i majetek svých klientů. Nadále pokračuje jednání s VFU, aby tato pojištění doporučovala, případně vyžadovala u svých studentů od počátku studia.

MVDr. Radek Mašín

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný, ……………, nar. ………….., bytem ……………., jako student ……..ročníku VFU Brno prohlašuji, že v rámci výkonu své odborné praxe realizované u veterinárního lékaře …………. jsem podle smlouvy ze dne ………. u …………… pojištěn pro případ úrazu, který by mi mohl vzniknout v souvislosti s výkonem této praxe, a podle smlouvy ze dne ……… pojištěn u ………………. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu, kterou bych mohl svým jednáním při výkonu této praxe způsobit.