Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Antonín Chochola

Společenská rubrika

V tichém zármutku oznamujeme,
že dne 29. listopadu 2010 zemřel
ve věku 64 let
pan

MVDr. Antonín Chochola

Poslední rozloučení se konalo
v sobotu 4. prosince 2010 v 11.00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech.

Zarmoucená rodina