Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Eduard Krechler; MVDr. Jaromír Poledna

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že v pondělí 7. června 2010 zemřel ve věku 84 let

pan

MVDr. Eduard Krechler

bývalý obvodní veterinář, později pedagog
na alma mater a zahraniční expert

Pohřeb zesnulého se konal v úzkém kruhu rodinném.

V tichém zármutku oznamujeme,
že dne 24. května 2010 zemřel
ve věku 86 let

pan

MVDr. Jaromír Poledna

Poslední rozloučení se konalo v pátek dne 28. května 2010
v obřadní síni městského hřbitova v Přerově.

Zarmoucená rodina