Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. František Dvořák

Společenská rubrika

V tichém zármutku oznamujeme,
že dne 8. 1. 2011 zemřel náhle
ve věku nedožitých 53 let

pan
MVDr. František Dvořák

Poslední rozloučení se konalo v sobotu 15. 1. 2011 v Dobré Vodě.

Zarmoucená rodina