Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Jana Dolenská

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V hlubokém zármutku oznamujeme, že ve čtvrtek 3. prosince 2009 zemřela po těžké nemoci ve věku 50 let

paní

MVDr. Jana Dolenská

Poslední rozloučení se konalo v pátek 11. prosince 2009
ve 14.00 hodin ve smuteční síni hřbitova v Luhačovicích.

Truchlící rodina