Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úmrtí: MVDr. Jarmil Janda; MVDr. Bohumil Polák; MVDr. Jaroslav Hodina

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům a známým,
že nás navždy opustil
pan

MVDr. Jarmil Janda

Zemřel náhle 25. října 2009 ve věku 68 let

Poslední rozloučení se konalo
ve čtvrtek 29. října 2009 v 10.00 hodin
ve smuteční obřadní síni v Hradci Králové – Kuklenách.

Zarmoucená rodina

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v úterý 27. října 2009
zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 76 let

pan

MVDr. Bohumil Polák

bývalý okresní epizootolog a později vrchní inspektor pro hygienu

Pohřeb zesnulého se konal ve čtvrtek 5. listopadu 2009
ve 12.00 hodin ve smuteční obřadní síni
na Ústředním hřbitově ve Znojmě.

Čest jeho památce

S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že v sobotu 31. října 2009 zemřel po dlouhé těžké nemoci
ve věku 81 let pan

MVDr. Jaroslav Hodina

Zesnula tragicky dne 11. září 2009 ve věku 26 let Poslední rozloučení se konalo dne 23. září 2009 ve 14.00 hod. na hřbitově v Milíkově.

Pohřeb zesnulého se konal v pátek 6. listopadu 2009
ve 12.30 hodin ve smuteční síni krematoria v Brně.

Čest jeho památce